• About SIAA

  About SIAA

 • Which are the main duties of SIAA?

  Which are the main duties of SIAA?

 • Aviation safety recommendations

  Aviation safety recommendations

Notification on the renaming of the Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Center

Considering the Government Ordinance no. 17 of 29 August 2018, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 755 of 31 August 2018, we notify you that the Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority (CIAS) has been renamed as the CIVIL AVIATION SAFETY INVESTIGATION AND ANALYSIS AUTHORITY (SIAA).

Informative bulletin (Law no. 544/2001)

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea AUTORITĂȚII de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

LegislaȚie naȚionalĂ

Legi

Hotărâri de Guvern

Ordonanțe de Guvern

Ordine de ministru

Reglementări aeronautice civile

LegislaȚie europeanĂ

Regulamente        

LegislaȚie internaȚionalĂ

Reglementări

Acte internaționale

 

2. Structura organizatorică

 

3. Numele și prenumele persoanelor din conducere și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Constantin VOICU  Constantin VOICU

  Director General

  Telefon: +40 21 2220535

  Fax: +40 378 107106

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

martinescu stefanȘtefan MARTINESCU

Director

Direcția de Investigații și Analiză

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

barbulescu oanaOana BĂRBULESCU

Director

Direcția Economică

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

duna sorinSorin DUNĂ

Șef Serviciu

Serviciul Investigații

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

racz marioaraMarioara NICOLAE

Șef Serviciu

Serviciul Juridic, Administrativ și Resurse Umane

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

florian ionutIonuț FLORIAN

Șef Birou

Biroul Gestionare și Analiză Date

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

drumea ciprianCiprian Laurențiu DRUMEA

Șef Birou

Biroul Recomandări de Siguranță și Relații Externe

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

nicolescu ionutIonuț NICOLESCU

Șef Birou

Biroul Gestiune și Achiziții

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

wist simonaSimona WIST

Șef Serviciu

Serviciul Comunicare și Relații Publice

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public

Telefon: +40 21 2220535

Fax: +40 378 107106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4. Coordonatele de contact

AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS)

Sediu social: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București - 010873, România

Sediu operațional: Șos. București-Ploiești nr. 40, Sector 1, București - 013695, România

(în incinta Aeroportului Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu)

Telefon: +40 21 222 0535

Fax: +40 378 107 106

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Program de lucru:

Luni-Joi: 08.00-16.30

Vineri: 08.00-14.00

 

5. Audiențe

Program de audiențe:

Miercuri: 12.00-14.00 (Director General - Constantin VOICU)

Pentru înscrierea la audiență, vă rugăm să transmiteți o cerere, precizând datele dumneavostră de contact, la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

Bugetul aprobat:

 Bilanțul contabil:

 7. Programele și strategiile proprii

 8. Lista cuprinzând documentele de interes public

9. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Click aici pentru a vizualiza lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, potrivit legii
 
Alte publicații realizate la nivelul Autorității de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile:

 10. Modalitățile de contestare a deciziei AUTORITĂȚII de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Termene de comunicare a informațiilor de interes public:

Comunicarea în scris:

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt următoarele:

a) 10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

Comunicarea verbală:

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, termenele pentru comunicarea verbală a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt următoarele:

a) funcționarii din cadrul compartimentelor de informare și relații publice au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și pot furniza pe loc informațiile solicitate;

b) în cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute mai sus, la "Comunicarea în scris" a informațiilor de interes public solicitate;

c) informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.

 

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării, în condițiile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

Când ultima zi a unui termen care într-o zi nelucrătoare, termenul de prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

 

Modele de formulare:

 • Cerere-tip privind accesul la informațiile de interes public (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute)
 • Reclamație administrativă - în cazul unui răspuns negativ privind accesul la informațiile de interes public solicitate (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute)
 • Reclamație administrativă - în cazul neprimirii în termenul legal a unui răspuns privind accesul la informațiile de interes public solicitate (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute)

Studies and analysis

The Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority elaborates specialized studies, specific analysis and newsletters on civil aviation safety.

For more information, click here.

Investigation reports

SIAA runs investigations of civil aviation occurrences, with the purpose to determining the facts, causes and circumstanes that led to their production.

For more information, click here.

Safety recommendations

The Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority issues flight safety recommendation, based on studies or analysis of a series of investigations.

For more information, click here.