• About SIAA

    About SIAA

  • Which are the main duties of SIAA?

    Which are the main duties of SIAA?

  • Aviation safety recommendations

    Aviation safety recommendations

Notification on the renaming of the Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Center

Considering the Government Ordinance no. 17 of 29 August 2018, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 755 of 31 August 2018, we notify you that the Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority (CIAS) has been renamed as the CIVIL AVIATION SAFETY INVESTIGATION AND ANALYSIS AUTHORITY (SIAA).

About SIAA

SliderAutoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – AIAS (fostul Centru de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – CIAS, redenumit conform Ordonanței Guvernului nr. 17/2018), este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, surse atrase, donații și sponsorizări, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

AIAS este autoritatea unică în domeniul investigațiilor și analizelor privind siguranța aviației civile la nivel național cu atribuții în organizarea, conducerea, coordonarea, controlul și efectuarea investigațiilor privind siguranța aviației civile, în conformitate cu Codul Aerian al României, regulamentele europene, precum și cu alte acte normative aplicabile domeniului de activitate al AIAS, în scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea evenimentelor de aviație civilă și emiterea de recomandări pentru siguranța aviației civile, în scopul prevenirii producerii evenimentelor de aviație civilă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 996/2010 și ale art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2018.

AIAS desfășoară investigații privind siguranța aviației civile independent de orice anchetă judiciară, disciplinară, administrativă sau de orice altă natură derulată de alte autorități și entități și nu are atribuții în stabilirea vinovăției sau a răspunderii juridice. De asemenea, AIAS este desemnată să efectueze în mod independent colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea și stocarea informațiilor detaliate privind evenimentele de aviație civilă raportate prin sistemul național de raportare, obligatorie sau voluntară, a evenimentelor de aviație civilă sau de care ia act în urma analizelor proprii, potrivit Regulamentului (UE) nr. 376/2014.

Studies and analysis

The Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority elaborates specialized studies, specific analysis and newsletters on civil aviation safety.

For more information, click here.

Investigation reports

SIAA runs investigations of civil aviation occurrences, with the purpose to determining the facts, causes and circumstanes that led to their production.

For more information, click here.

Safety recommendations

The Civil Aviation Safety Investigation and Analysis Authority issues flight safety recommendation, based on studies or analysis of a series of investigations.

For more information, click here.