Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

Atribuțiile departamentelor

Consiliul de Conducere

Directorul General

Direcția de Investigații și Analiză

 • Serviciul Investigații

  • Compartimentul Operațional
  • Compartimentul Aeronavigabilitate
  • Compartimentul Laborator
 • Biroul Gestionare și Analiză Date

  • Compartimentul Prelucrare Date
  • Compartimentul Calitate și Analiză Date Evenimente Zbor
 • Biroul Recomandări de Siguranță și Relații Externe

  • Compartimentul Recomandări de Siguranță
  • Compartimentul Relații Externe

Direcția Economică

 • Compartimentul Financiar Contabil
 • Biroul Gestiune și Achiziții

  • Compartimentul Achiziții
  • Compartimentul Gestiune și IT

SErviciul Juridic, Administrativ și Resurse Umane

 • Compartimentul Juridic
 • Compartimentul Resurse Umane
 • Compartimentul Auto

Biroul Comunicare și Relații Publice

Compartimentul Audit Public Intern

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.