• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

Evenimente

24-25 OCTOMBRIE 2018: CONFERINȚA ANUALĂ "CULTURA JUSTĂ & AUTORITĂȚILE JUDICIARE"

eveniment conferinta anuala just culture 2018

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), EUROCONTROL și Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) vor organiza în perioada 24-25 octombrie 2018, la București, conferința anuală "Cultura justă & autoritățile judiciare".

Ediția din acest an va aborda problematica culturii juste în industrii, cu accent pe domeniul transporturilor (aerian, feroviar, maritim, rutier) și se va desfășura sub deviza "Continuăm să învățăm unii de la alții".

"Cultura justă" ("Just Culture") este o cultură în care operatorii aerieni și alți operatori nu sunt pedepsiți pentru acțiuni, omisiuni sau decizii luate de aceștia, care sunt proporționale cu experiența și pregătire lor profesională, dar în care neglijența gravă, încălcările intenționate și actele distructive nu sunt tolerate.

Pedepsirea controlorilor de trafic aerian și a piloților cu amenzi sau prin suspendarea licențelor acestora poate descuraja operatorii să raporteze orice fel de greșeală, ceea ce are ca rezultat o reducere semnificativă a informațiilor privind siguranța. Prin urmare, este fundamental să se încurajeze dezvoltarea unui mediu în care sunt raportate evenimentele și să se pună în aplicare procesele necesare pentru investigarea și dezvoltarea acțiunilor preventive (cum ar fi formarea profesională continuă, îmbunătățirea supravegherii etc.).

"Cultura justă poate fi aplicată oricăror servicii pe care le oferim, nu numai oamenilor din sectorul operațional sau inginerilor. Cu toții putem greși. Suntem ființe umane. Îmi place să cred că venim la muncă pentru a face o treabă minunată și că erorile noastre sunt doar greșeli oneste", a declarat Tony LICU, Șeful Departamentului de Siguranță din cadrul EUROCONTROL.

"Cultura justă" nu înseamnă doar protecția completă a operatorilor din prima linie în cazul prodicerii incidentelor și accidentelor aviatice. Nimeni nu poate fi mai presus de lege și interpretarea comportamentului sau a acțiunilor acceptabile sau inacceptabile rămâne responsabilitatea sistemului judiciar național.

Într-adevăr, administrarea justiției, în special în domeniul dreptului penal, constituie unul dintre pilonii funcțiilor suverane ale unui stat. Atât la nivelul Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) (a se vedea Anexa 13 la Convenția Aviației Civile Internaționale: investigarea accidentelor și incidentelor de aviație), cât și în Europa, există deja sau se află în discuție reguli și reglementări eficiente și concentrate referitoare la protecția datelor privind siguranța, dar există anumite limite în legătură cu ceea ce poate fi abordat de legislația privind siguranța.

În acest context, o cultură justă înseamnă recunoașterea tot mai accentuată a necesității de a stabili inițiative de comunicare și formare și de a promova colaborarea în rândul celor din sectorul siguranței aviației, al autorităților de reglementare, al aplicării legii și al justiției, pentru a evita interferențele inutile și pentru a se instaura încrederea reciprocă și o înțelegere mai bună a relevanței activităților fiecărei autorități cu responsabilități în acest domeniu.

O cultură justă necesită o înțelegere și o apreciere a diferitelor procese și angajamente atât de către specialiștii în domeniul siguranței, cât și de către sistemul judiciar. O cultură justă se bazează pe presupunerea că atât controlorii de trafic, cât și piloții, pot face greșeli și că doar un membru al sistemului judiciar poate decide ce este o "greșeală cinstită" și ce reprezintă un comportament intenționat sau nesăbuit.

Conceptul unei culturi juste reprezintă recunoașterea fundamentală că atât siguranța aviației, cât și administrarea justiției ar beneficia de un echilibru atent stabilit, înlăturându-se teama de pedeapsă. Acest lucru este mai ușor de zis decât de făcut, desigur, dar a sosit timpul să punem serios la îndoială valoarea adăugată a eforturilor nesfârșite și, în general, fără succes la nivel internațional pentru a "proteja" controlorii și piloții împotriva acțiunilor legale prin crearea unor standarde, reglementări și legi ce au ca scop protejarea lor de intervenția sistemului judiciar.

Conceptul de cultură justă a fost un subiect dezbătut vreme de mai mulți ani și a devenit, evident, faptul că o parte esențială a implementării sale reușite se bazează pe o serie de rezultate realiste care vor stimula înțelegerea și coordonarea activă între autoritățile privind siguranța și cele judiciare.

Pentru mai multe informații:

***

CEA DE-A 48-A ÎNTÂLNIRE A GRUPULUI EXPERȚILOR ÎN INVESTIGAREA ACCIDENTELOR ȘI INCIDENTELOR (ACC/48) DIN CADRUL CONFERINȚEI EUROPENE A AVIAȚIEI CIVILE (ECAC-CEAC)

România, prin Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), a găzduit în perioada 26-27 iunie 2018, la București, cea de-a 48-a întâlnire a Grupului Experților în Investigarea Accidentelor și Incidentelor (ACC/48) din cadrul Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC-CEAC). Întâlnirea avut loc la București, în sala Skylight din cadrul R.A. ROMATSA.

Întâlnirea Grupului Experților în Investigarea Accidentelor și Incidentelor (ACC) este un eveniment de referință pentru Conferința Europeană a Aviației Civile (ECAC-CEAC), care reunește șefi ai autorităților de investigație din cadrul celor 44 de state membre ECAC-CEAC și/sau investigatori și reprezentanți ai industriei aeronautice.

Această ediție s-a bucurat de prezența a 55 de participanți din Europa și Asia. Alături de reprezentanții CIAS, investigatori cu experiență în investigarea evenimentelor de aviație civilă, la eveniment au participat reprezentanți ai R.A. ROMATSA, ai autorităților de investigație a evenimentelor aviatice din Europa și Singapore, un reprezentant al Agenției Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), un reprezentant al Comisiei Europene și un reprezentant al EUROCONTROL, precum și reprezentanți ai principalelor companii aeriene din România (TAROM și Blue Air), ai industriei aeronautice internaționale (Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines) și un reprezentant al European Cockpit Association (ECA).

În cadrul acestui eveniment au fost susținute prezentări care au avut ca temă statistici privind accidentele și incidentele de aviație civilă produse în anul 2017 la nivel european, studii de caz privind investigații recente desfășurate de autoritățile de investigații din Europa, implementarea sistemului de management al siguranței în cadrul companiilor aeriene românești, dar și internaționale (TAROM, Blue Air, NetJets), statistici privind recomandările de siguranță emise în anul 2017, activitățile de comunicare specifice autorităților de investigație privind siguranța aviației civile.

S-a discutat, de asemenea, despre informațiile de interes, noutățile și întâlnirile următoare din cadrul altor organisme și forumuri de specialitate: Comisia Europeană, ENCASIA, EASA, EUROCONTROL, ICAO, IATA, ESASI/ISASI, Transport Safety Investigation Bureau din Singapore.

Din partea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), pe data de 26 iunie 2018, în deschiderea evenimentului, a luat cuvântul domnul Constantin VOICU, Director General. De asemenea, domnul Constantin VOICU a realizat o prezentare a CIAS: informații referitoare la înființarea instituției, misiune strategică, atribuții și detalierea principalelor activități desfășurate (investigații privind siguranța aviației civile, recomandări de siguranță, analize privind siguranța aviației civile și managementul informațiilor din raportările referitoare la evenimentele de aviație civilă incluse în baza de date unică la nivel național ECCAIRS), legislație aplicabilă (atât la nivel național, cât și la nivel internațional), noua organigramă a instituției, cooperare națională și internațională, dotări.

De asemenea, fiecare stat membru ECAC ACC a prezentat situația evenimentelor de aviație civilă produse în anul 2017 și care sunt investigate la nivelul autorităților naționale de investigații privind siguranța. Din partea României, domnul Cristian TECUCEANU, Șef Serviciu Investigații, a luat cuvântul și a prezentat patru incidente grave de aviație civilă produse în anul 2017 și care sunt investigate la nivelul CIAS.

În a doua zi a evenimentului, pe data de 27 iunie 2018, din partea CIAS au luat cuvântul domnul Lucian IVAN, investigator, precum și doamna Simona WIST, Șef Birou Comunicare și Relații Publice, care au susținut o prezentare privind activitățile de investigație, respectiv activitățile specifice de comunicare, în cazul accidentului de aviație civilă care s-a produs în data de 20 ianuarie 2014, în vecinătatea comunei Horea din județul Alba și în care a fost implicată aeronava tip BN-2A-27, înregistrată YR-BNP.

 Galerie foto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

***

WORKSHOP INTERNAȚIONAL: COOPERAREA DINTRE AUTORITĂȚILE DE INVESTIGAȚIE PRIVIND SIGURANȚA ȘI AUTORITĂȚILE JUDICIARE ÎN CAZUL ACCIDENTELOR DE AVIAȚIE CIVILĂ & PRINCIPIILE JUST CULTURE

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a organizat la București, în perioada 28-29 martie 2018, în cooperare cu R.A. ROMATSA, un workshop internațional având ca temă cooperarea dintre autoritățile de investigație privind siguranța și autoritățile judiciare în cazul accidentelor de aviație civilă, în contextul principiilor culturii juste.

Obiectivul principal al acestui eveniment a fost acela de a facilita schimbul de experiență și bune practici privind activitățile de sprijin reciproc dintre autoritățile de investigație privind siguranța și autoritățile judiciare în cazul accidentelor de aviație civilă, care pot fi desfășurate în scopul îmbunătățirii siguranței aviației civile din România.

Alături de reprezentanții CIAS, investigatori cu experiență în investigarea evenimentelor de aviație civilă, la eveniment au participat reprezentanți ai R.A. ROMATSA și ai Asociației Controlorilor de Trafic din România (RATCA), ai autorităților de investigație a evenimentelor aviatice din Europa (Franța, Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia), un reprezentant al Agenției Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), precum și reprezentanți ai Parchetelor teritoriale de pe lângă Curțile de Apel din România, cu atribuții în anchete judiciare în urma producerii evenimentelor de aviație civilă.

În cadrul acestui eveniment au fost susținute prezentări care au avut ca temă activitățile care se desfășoară la locul producerii accidentelor de aviație civilă, respectiv cooperarea cu autoritățile judiciare în cazul în care din accident rezultă victime omenești, conservarea locului accidentului până la sosirea echipei de investigatori din cadrul Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), dar și activitățile ulterioare, referitoare la depozitarea și investigarea tehnică a epavei aeronavei implicate în accident, a anchetei penale desfășurată de procurori, precum și cu privire la experiența investigatorilor în actul de justiție, în contextul principiilor culturii juste. S-a discutat, de asemenea, despre cadrul legislativ care guvernează investigarea evenimentelor de aviație civilă din țara România, Franța, Marea Britanie și Serbia și au fost prezentate studii de caz cu privire la colaborarea în acest domeniu de activitate, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții de a contribui la îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile de investigație privind siguranța și autoritățile judiciare, în cazul producerii accidentelor de aviație civilă.

De asemenea, s-a discutat despre stabilirea unor direcții clare de colaborare și a unor limite de competență dintre investigatorii CIAS și procurorii desemnați pentru investigarea accidentelor și incidentelor din aviația civilă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE. Astfel, s-a concluzionat faptul că ar fi oportună formarea unui grup de lucru la nivelul CIAS și PÎCCJ, care să contribuie la armonizarea legislației naționale cu prevederile legislative europene.

La final, s-a discutat despre posibilitatea organizării la București, în parteneriat cu CIAS, a întâlnirii anuale EUROCONTROL “Annual Just Culture Event”, în perioada 24-25 octombrie 2018.

Galerie foto:

1.png2.png

 

3.png4.png

 

5.png6.png

 

7.png8.png

 

9.png10.png

***

7 decembrie 2017: ZIUA INTERNAȚIONALĂ A AVIAȚIEI CIVILE,
PRILEJ DE CONȘTIENTIZARE A IMPORTANȚEI TRANSPORTULUI AERIAN

 Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) și FricaDeZbor.ro, primul site din România care tratează aviația din perspectiva aviofobilor, alături de un echipaj de profesioniști din aviație, psihologie, securitate și drept, s-au întâlnit cu 35 de pasageri cu frică de zbor care au avut curajul să se îmbarce într-o cursă aeriană imaginară în culisele aviației civile din România.

“Decolarea” a avut loc pe data de 7 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale a Aviației Civile, de pe Aeroportul Internațional “Aurel Vlaicu” București-Băneasa și a avut un echipaj format din investigatori de evenimente aeronautice, piloți și însoțitori de bord, psihologi, specialiști în securitate aeronautică și avocați specializați în Dreptul Aviației. Cu toții au contribuit la consolidarea gradului de conștientizare asupra siguranței și eficienței transportului de pasageri în rândul persoanelor cu frică de zbor. Astfel, cei prezenți au găsit răspunsurile la întrebările care i-au măcinat la fiecare călătorie cu avionul, provocându-le anxietate, și au descoperit, totodată, latura umană a domeniului și pasiunea celor care îl animă. Finalul seminarului a adus și o surpriză – o tombolă, în urma căreia unul dintre aviofobi a câștigat un zbor demonstrativ, alături de un instructor de zbor. Astfel, câștigătorul va avea posibilitatea de a înțelege pe deplin ce se întâmplă în cabină și cum reacționează aeronava în diferite situații.

România, pe locul 4 în Europa la siguranța aviației civile

În anul 2010, în baza prevederilor legale aplicabile și în conformitate cu Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, CIAS a fost desemnat organismul de stat responsabil în România pentru investigarea accidentelor și incidentelor grave de aviație civilă.

“Misiunea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile este menținerea și dezvoltarea siguranței aviației civile. Aceasta se realizează prin emiterea recomandărilor de siguranță, bazate pe informații rezultate din investigațiile evenimentelor din aviația civilă și din analize, cu scopul prevenirii producerii unor evenimente similare. Pasagerii trebuie să fie conștienți de faptul că CIAS este într-o continuă consolidare a misiunii sale de a contribui la creșterea siguranței transportului aerian civil din România și, prin urmare, aviofobii vor găsi întotdeauna în noi un partener de încredere pentru a-și învinge frica de zbor”, a declarat Nicolae STOICA, directorul general al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS).

“În plus, ceea ce este important de menționat este faptul că în doar doi ani de la înființarea CIAS, în urma auditului ICAO desfășurat în anul 2012 la nivelul aviației civile din România, țara noastră a fost situată pe locul 4 în Europa și pe locul 10 în lume în privința siguranței aviației civile. De asemenea, prin toate acțiunile și activitățile CIAS, dorim să transmitem pasagerilor un sentiment de încredere în aviația civilă, consolidând constatarea statistică conform căreia transportul aerian este cel mai sigur mijloc de transport”, a adăugat Cristian TECUCEANU, șeful Serviciului Investigații din cadrul CIAS.

Frica de zbor la români

44 din 129 de români au avut parte, la un moment dat, de un zbor cu turbulențe, ori de o călătorie cu probleme, o arată un chestionar întocmit, în rândul pasagerilor, de către FricaDeZbor.ro. Aceasta i-a afectat atât de mult, încât 70% dintre ei încă zboară cu frică și anxietate. Totodată, o altă categorie a aviofobilor, mai mică ce este drept, este reprezentată de cei care nu au zburat până acum niciodată, din aceeași cauză: frica de zbor. Cu toții au însă două lucruri în comun: faptul că ratează vacanțe sau evenimente importante din viață, precum și faptul că, pentru ei, aviația este un domeniu mistic, în care mai degrabă interpretează ce se întâmplă decât să solicite și să primească informații corecte, care să îi ajute să se calmeze.

„Puțini sunt cei care știu că liniștea, în avion, poate fi periculoasă. Îi sperie însă fiecare zgomot pe care îl aud în timpul zborului și îi asociază interpretări dramatice. Un alt motiv, aș putea spune principal, al aviofobiei, sunt turbulențele. Pentru toate există însă explicații. În cadrul acestui proiect, căutăm să le oferim pasagerilor argumente pentru care ar trebui să fie mai relaxați în ceea ce privește aviația comercială, informații despre desfășurarea zborului, întreținerii aeronavelor, pregătirii piloților. În acest context, le oferim expertiza mai multor specialiști implicați în desfășurarea unei călătorii cu avionul, cât și îndrumarea psihologică, pentru a își înțelege frica și cum o pot controla”, a declarat Sebastian RADU, inițiatorul proiectului FricaDeZbor.ro.

„Ca de fiecare dată, ne bucurăm să venim în sprijinul beneficiarilor transportului aerian pentru îmbunătățirea percepției publice asupra siguranței aviației civile din România și suntem încântați să constatăm o deschidere din ce în ce mai mare a pasagerilor cu frică de zbor ce doresc să afle mai multe informații privind culisele aviației civile”, a declarat Simona WIST, Șef Birou Comunicare și Relații Internaționale în cadrul CIAS.

Galerie foto:

Nicolae Stoica CIASParticipanti

Nicolae Stoica CIASParticipanti

Nicolae Stoica CIASParticipanti

Cristian Tecuceanu CIASEchipa CIAS

ParticipantiNicolae Stoica CIAS

Echipa CIASParticipanti

ParticipantiSimona Wist CIAS si Sebastian Radu FricaDeZbor

Brevet de curaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

7 iunie 2017: INVESTIGAȚIILE PRIVIND SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE. LEGISLAȚIE, ETAPE ȘI ACȚIUNI COMUNE

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a organizat pe data de 7 iunie 2017, la Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” București-Băneasa, workshop-ul intitulat “Investigațiile privind siguranța aviației civile. Legislație, etape și acțiuni comune”.
La eveniment au participat specialiști ai Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), respectiv investigatori și inspectori de specialitate în analiză și baza de date unică națională la nivel național ECCAIRS, precum și persoane cu responsabilități în cazul producerii evenimentelor de aviație civilă din cadrul aeroporturilor, operatorilor aerieni și organizațiilor din domeniul aviatic din România.
Temele abordate au inclus prezentarea generală a Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), aspecte legislative referitoare la investigațiile privind siguranța, raportarea evenimentelor de aviație civilă, etapele investigațiilor privind siguranța, protecția datelor sensibile, conservarea probelor, precum și studii de caz având ca teme activitățile de investigație desfășurate de investigatorii din cadrul CIAS, ca urmare a producerii unor evenimente de aviație civilă în țara noastră.

Galerie foto:

workshop investigatii 1workshop investigatii 2workshop investigatii 3

workshop investigatii 4workshop investigatii 5workshop investigatii 6

workshop investigatii 7workshop investigatii 8workshop investigatii 9

workshop investigatii 10workshop investigatii 11workshop investigatii 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

21-22 noiembrie 2016: ÎNTÂLNIRE ÎNTRE INVESTIGATORII CIAS ȘI PROCURORII CU ATRIBUȚII ÎN INVESTIGAREA EVENIMENTELOR DE AVIAȚIA CIVILĂ

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a organizat la București, în perioada 21-22 noiembrie 2016, o întâlnire cu reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), precum și cu reprezentanți ai Parchetelor teritoriale de pe lângă Curțile de Apel, cu atribuții în anchete judiciare în urma producerii evenimentelor de aviație civilă, ca urmare a Protocolului de colaborare privind coordonarea investigațiilor în domeniul aviației civile, semnat la data de 19 decembrie 2013 între reprezentanții CIAS și cei ai PÎCCJ.

Obiectivul principal al acestui eveniment a fost acela de a facilita activitățile de sprijin reciproc dintre CIAS și PÎCCJ, care pot fi desfășurate în scopul îmbunătățirii siguranței aviației civile din România, mai ales în privința activităților care se desfășoară la locul producerii evenimentelor de aviație civilă, în cazul în care din accident rezultă victime omenești, respectiv conservarea locului accidentului până la sosirea echipei de investigatori din cadrul CIAS, dar și a activităților ulterioare, cu privire la depozitarea și investigarea tehnică a epavei.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre cadrul legislativ care guvernează investigarea evenimentelor de aviație civilă din România și s-au prezentat studii de caz cu privire la colaborarea în acest domeniu de activitate, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții de a contribui la îmbunătățirea siguranței aviației civile din România.

Ca urmare a discuțiilor avute în cadrul acestei reuniuni, s-a concluzionat că ar fi oportună formarea unui grup de lucru permanent la nivelul investigatorilor CIAS și ai procurorilor desemnați pentru investigarea accidentelor și incidentelor din aviație civilă, astfel încât să se stabilească direcțiile de colaborare și limitele de competență dintre aceste instituții, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE .

***

1-2 noiembrie 2016: WORKSHOP INTERNAȚIONAL DEDICAT INVESTIGATORILOR DIN AVIAȚIA CIVILĂ

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a organizat în perioada 1-2 noiembrie 2016 un workshop internațional dedicat investigatorilor din aviația civilă din Europa. Evenimentul a avut loc la București și a reunit investigatori și reprezentanți ai autorităților de investigație privind siguranța aviației civile din Croația, Franța, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Republica Moldova, România, Slovenia și Ucraina.

Investigațiile în condiții extreme și situațiile deosebite întâmpinate pe parcursul desfășurării activităților de investigație au constituit principalele teme dezbătute în cadrul evenimentului.

“Acesta este un eveniment extrem de important, atât din punct de vedere instituțional, cât și pentru siguranța aviației civile, la nivel european. De asemenea, constituie o oportunitate excelentă de a discuta și de a împărtăși know-how, bune practici și experiențe întâmpinate pe parcursul activităților de investigație a accidentelor produse în condiții extreme”, a declarat domnul Nicolae STOICA, director general al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) din România.

“Orice investigație privind siguranța are riscurile sale comune, inclusiv atunci când investigatorii se confruntă cu durere, oboseală și presiunea de a determina cauzele producerii accidentelor. De asemenea, investigatorii pot experimenta la locul producerii accidentului pericole care sunt extrem de individuale și care ar putea genera riscuri semnificative pentru membrii echipei de investigație”, a adăugat domnul Dominique VERDONI, investigator și consilier special al directorului general din cadrul Biroului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile – BEA) din Franța.

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul domnii Lucian IVAN și Eugen SUCIU, investigatori în cadrul Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), care au prezentat condițiile extreme pe care le-au întâmpinat pe parcursul investigațiilor privind siguranța în cazul accidentului aviatic produs la data de 29 septembrie 2013 în lacul Tăureni, județul Mureș, în care a fost implicat elicopterul cu numărul de înregistrare YR-BTM, precum și în cazul accidentului aviatic produs la data de 20 ianuarie 2014 în Munții Apuseni, lângă satul Horea, județul Alba, în care a fost implicată aeronava cu numărul de înregistrare YR-BNP.

Subiectele abordate în cadrul prezentărilor au avut menirea de a contribui la creșterea și menținerea siguranței aviației civile la un nivel ridicat.

***

6-7 noiembrie 2012: Conferinţa privind siguranţa aviaţiei civile "Sharing your Experience"

În perioada 6-7 noiembrie 2012, a avut loc a 38-a Întâlnire a Grupului de experţi în investigarea accidentelor (ACC/38) - "Sharing your Experience".

Evenimentul a fost organizat şi găzduit de către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS), în cadrul Hotelului Radisson Blu Bucuresti.

La Conferinţă au participat personalităţi din aviaţia civilă internaţională.

Obiectivul reuniunii a venit în ajutorul schimbului de informaţii din domeniul investigaţiilor privind siguranţa aviaţiei civile din Europa.

Click aici pentru mai multe informații.

Citește și: Feedback post-eveniment.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.