• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

Informații cu privire la activitățile de investigație

Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile – CIAS este organismul tehnic specializat să execute investigațiile privind siguranța aviației civile. CIAS a fost înființat în anul 2010, conform Legii nr. 55/2010, ca instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin reorganizarea Serviciului Investigații Transport Aerian.

CIAS este desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze și să execute investigația privind evenimentele de aviație civilă, în scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora și să emită recomandări pentru siguranța aviației civile, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 996 și ale art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001.

În cazul producerii unui eveniment de aviație civilă, este numit un investigator șef, responsabil pentru coordonarea investigației. Misiunea lui este aceea de a conduce activitățile de investigație începând de la notificarea evenimentului și până la elaborarea raportului final. În funcție de circumstanțele evenimentului, investigatorul șef poate apela și la alți investigatori sau experți, cu scopul de a organiza grupuri de lucru.

Atunci când evenimentul are loc în străinătate și implică România, în conformitate cu dispozițiile din Anexa 13 la Convenția Aviației Civile Internaționale privind investigarea accidentelor și incidentelor aviatice, Statul pe al cărui teritoriu s-a produs evenimentul trebuie să notifice Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), astfel încât un investigator, având rolul de reprezentant acreditat, să fie nominalizat. El este corespondentul oficial al investigatorului șef din partea Statului în care a avut loc evenimentul.

Potrivit legii, activitățile de investigație sunt supuse secretului profesional, având în vedere că pe parcursul investigației se operează cu anumite informații confidențiale sau nevalidate, care sunt indispensabile pentru progresul anchetei și care nu pot fi făcute publice pe parcursul investigației.

Ținând cont că avionul este un mijloc de transport în comun, investigația privind siguranța în cazul unui accident de aviație este un proces complex, chiar și atunci când sunt disponibile înregistratoarele de zbor, deoarece – având in vedere nivelul ridicat de siguranță care este atins în țările avansate, în ceea ce privește sistemul de transport public – un accident rezultă în mod necesar dintr-un lanț de cauze. Astfel, trebuie luați în calcul toți factorii posibili care au concurat la producerea accidentului: vremea, pregătirea pentru zbor, controlul traficului aerian, starea aeronavei, calificările piloților, organizarea companiei aeriene etc., toate aceste activități de documentare necesitând eforturi considerabile din partea tuturor persoanelor implicate în procesul de investigație.

O investigație complexă poate dura și doi ani, în medie, rareori mai puțin, iar uneori chiar mai mult. Atât timp cât procesul de investigație nu este finalizat, CIAS nu va face speculații cu privire la orice scenarii posibile ale evenimentului, care nu conferă o înțelegere a cauzelor acestuia și, astfel, nu contribuie la îmbunătățirea siguranței, ci – dimpotrivă – pot perturba în continuare familiile victimelor și opinia publică.

În activitatea sa, CIAS este independent în raport cu orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță aeronautică, operator aerian, agent aeronautic civil, precum și în raport cu orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate.

CIAS desfășoară investigații privind siguranța aviației civile, independent de orice altă ancheta sau investigații și nu are atribuții în stabilirea responsabilităților sau a răspunderii juridice.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.