• Despre AIAS

  Despre AIAS

 • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

 • Recomandări de siguranță

  Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

Slider

Autoritatea de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (AIAS) are urmatoarele atributii:

 • Investigarea evenimentelor de siguranta a aviatiei civile in scopul determinarii cauzelor acestora si propunerii unor masuri preventive adecvate;
 • Elaboreaza si dezvolta proiecte de reglementari privind investigatia sigurantei aviatiei civila in conformitate cu prevederile Anexei 13 la Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944, ale Regulamentului (UE) Nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 Octombrie 2010 privind Investigarea si Prevenirea Accidentelor si Incidentelor Survenite in Aviatia Civila si de Abrogare a Directivei 94/56/CE;
 • Comunica Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI/ICAO), Conferintei Europene a Aviatiei Civile (ECAC), Agentiei Europene pentru Siguranta Aeriana (EASA) si statelor contractante datele si informatii privitoare la investigatiile privind siguranta aviatiei civile, conform obligatiilor prevazute prin reglementarile nationale si internatioanle aplicabile;
 • Gestioneaza, in conformitate cu cerintele reglementarilor nationale si internationale, raportarile obligatorii si voluntare privind evenimentele din domeniul aviatiei civile;
 • Elaboreaza studii si analize privind siguranta aviatiei civile si difuzeaza buletine informative privind evenimentele, accidentele si incidentele, din domeniul sigurantei aviatiei civile

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.