• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

Procedura de raportare

schema raportare

Legendă: T0 - momentul producerii evenimentului; Persoană - persoana care raportează (raportorul)

 

Raportarea obligatorie a accidentelor si incidentelor grave de aviatie civila

(1) Pentru orice accident şi incident grav, raportarea se face atât intern, la nivelul organizaţiei, cât şi către Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS), în cel mai scurt timp posibil, de orice persoană fizică sau juridică care deţine informaţii relevante: 

   a) telefonic, cât mai curând posibil, la numerele de telefon operaţionale ale Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS);

şi  

   b) prin sistemul de raportare instituit la nivel naţional, în maximum 72 de ore.

(2) Conform art. 7 din Ordonanta de Guvern nr. 51/1999, aprobata si completata prin Legea nr. 794/2001, următoarele persoane au obligația să notifice orice accident și incident grav in termen maxim 6 ore prin orice mijloace de comunicare la Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile:

a) comandantul aeronavei implicate ori, dacă acesta este decedat sau în imposibilitate de a notifica, operatorul aeronavei;

b) administratorul aerodromului civil, în cazul în care accidentul sau incidentul grav s-a produs pe aerodrom sau în vecinătatea acestuia.

c) organul de trafic aerian.

(3) Raportarea va contine, pe cat posibil, informatiile prevazute la art. 7 din Ordonanta de Guvern nr. 51/1999, aprobata si completata prin Legea nr. 794/2001. Raportarea se poate face utilizand formularele de aici.

 

Raportarea obligatorie a evenimentelor de aviatie civila

(1) Raportarea evenimentelor cu risc semnificativ1 pentru siguranţa aviaţiei civile este obligatorie.

 

(2) Pentru raportarea obligatorie se utilizează: 

   a) sistemele de raportare obligatorie dezvoltate la nivel intern în cadrul organizaţiilor;

şi 

   b) sistemul de raportare obligatorie, instituit de CIAS la nivel naţional; raportarea către CIAS se va face după cum urmează:

 (i) on-line pe pagina web a CIAS

sau

prin descărcarea formularelor de raportare de pe pagina web a CIAS şi transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poştă electronică etc.); această modalitate de raportare poate fi utilizată pe o perioadă de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări; 

 (ii)  pentru organizaţiile care utilizează în sistemul intern de raportare aplicaţia ECCAIRS, prin transmiterea raportului de eveniment în format ECCAIRS, compatibil cu versiunea utilizată în sistemul naţional de raportare; 

   c) raportarea evenimentelor cu risc semnificativ pentru siguranţa aviaţiei civile se face de persoanele fizice prin sistemul de raportare instituit la nivel intern de organizaţie, în conformitate cu procedurile interne de raportare, către funcţia sau structura internă responsabilă cu gestionarea raportărilor interne; în cazul în care raportarea nu se realizează prin sistemul intern, persoanele fizice pot să îşi îndeplinească obligaţia de raportare utilizând sistemul instituit de CIAS la nivel naţional, cu respectarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) 376/2014, de maximum 72 de ore de la momentul în care au luat cunoştinţă de producerea evenimentului; atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat şi către CIAS în vederea evitării dublei raportări; evenimentul este raportat de organizaţie către CIAS potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.  

     

(4) Rapoartele de eveniment conţin cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014

(5) Raportorul poate furniza suplimentar şi alte informaţii pe care le consideră relevante în vederea identificării şi descrierii pericolelor şi determinării factorilor de risc.

 

(6) Rapoartele de eveniment, care pot reprezenta un risc semnificativ pentru siguranţă şi care sunt colectate intern, se transmit către CIAS în maximum 72 de ore de la luarea la cunoştinţă a evenimentului, prin grija funcţiei (persoanei)/structurii interne responsabile cu gestionarea rapoartelor. 

(7) În situaţia în care raportorii au dubii asupra obligativităţii raportării, se recomandă raportarea evenimentului. 

 

Raportarea voluntara a evenimentelor de aviatie civila

(1) Orice persoană este încurajată să raporteze voluntar orice eveniment şi orice informaţie, percepute ca fiind un pericol real sau potenţial pentru siguranţa aviaţiei, către funcţia/structura internă a propriei organizaţii şi/sau direct către Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS).

(2) Pentru raportarea voluntară se utilizează: 

   a) sistemele de raportare voluntară interne, instituite la nivelul organizaţiilor;

şi/sau2  

   b) sistemul de raportare voluntar, instituit de CIAS la nivel naţional; raportarea către CIAS se va face după cum urmează: 

   - on-line pe pagina web a CIAS;

sau 

   - prin descărcarea formularelor de raportare de pe pagina web a CIAS şi transmiterea acestora utilizând mijloace alternative (fax, poştă electronică etc.). 

(3) Informaţiile privind evenimentele de siguranţă care sunt raportate prin sistemul de raportare voluntară conţin cât mai multe din elementele prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 376/2014. 

(4)Centrul de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile (CIAS) asigură anonimatul raportorului şi al persoanelor nominalizate în rapoarte şi utilizează informaţiile cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014. 

(5) Persoana care raportează voluntar un eveniment de aviaţie civilă are şi posibilitatea transmiterii raportului în plic închis şi sigilat, cu menţiunea "CONFIDENŢIAL". Ulterior, în vederea stabilirii modului de tratare a evenimentului raportat, CIAS îşi rezervă dreptul de a contacta raportorul. Raportul iniţial este înregistrat în baza de date şi clasificat CONFIDENŢIAL, FĂRĂ DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTORULUI. 

1 eveniment cu risc semnificativ pentru siguranţă - orice eveniment menţionat în anexele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviaţie civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;

2 atunci când raportorul utilizează sistemul de raportare instituit la nivel intern, evenimentul nu este raportat şi către CIAS în vederea evitării dublei raportări. Evenimentul este raportat de organizaţie către CIAS potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.