• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-65

Istoric recomandare
SR-65.ACC.2013-08-23, ZLIN Z 142. YR-ZCC, IF
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 14/06/2016
Text recomandare: Se recomandă organizației de întreținere a Aeroclubului României întocmirea unei proceduri cu privire la modul de efectuare al unei reparații cu un contractor extern care sa prevadă și o trasabilitate a lucrărilor efectuate, a pieselor înlocuite cât și a originii acestora.
   
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 13/09/2016
Text răspuns: Nerespectare termen 90 de zile pentru răspunsurile la recomandarea privind siguranța aviației civile.
   
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 19/09/2016
Text răspuns:

Referitor la adresa numărul 3106 din data de 13.06.2016 și codul SR-64.AAC.2013-08-23,ZLIN Z 142. YR-ZCC, IF vă transmitem anexat Buletinul de informare LOM-IB-04b/2009 privind luarea unor măsuri de precauție pentru prvenirea supraîncălzirii motorului în exploatare prin depășirea temperaturilor de exploatare specificate în manualul pentru operarea motorului și în manualul de zbor pentru tipurile de motoare M 137A, M 137AZ și M 337AK operate de Aeroclubul României.

Menționăm că recomandarea corespunzătoare codului SR-65.AAC.2013-08-23,ZLIN Z 142. YR-ZCC, IF va fi transmisă până la data de 11.12.2016, termenul limită pentru Direcția Tehnică din Aeroclubul României pentru elaborarea procedurii fiind 30.11.2016.

   
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 02/02/2017
Text răspuns: Considerăm răspunsul ca fiind NEADECVAT, întrucât până la data prezentei Aeroclubul României nu a transmis niciun document care să demonstreze aplicarea recomandării.
   
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 10/05/2017
Text răspuns: Nerespectare termen 90 de zile pentru răspunsurile la recomandarea privind siguranța aviației civile.
   
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 15/12/2017
Text răspuns: Nerespectare termen 90 de zile pentru răspunsurile la recomandarea privind siguranța aviației civile.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.