• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-60

Istoric Recomandare

SR-60.ACC.2007-09-25, DIAMOND 42 P7.OE-FCD.VL

Emitent:

CIAS

Destinatar:

MT/AACR

Data Transmiterii:

07/06/2016

Text Recomandare:

Se recomandă Ministerului Transporturilor și AACR reglementarea modului de desfășurare pe teritoriul României a zborurilor test pentru aeronave care dețin o autorizație „Permit to Fly”, înmatriculate în alt stat.

Emitent:

CIAS

Destinatar:

MT/AACR

Data Transmiterii:

08/09/2016

Text Răspuns:

Nerespectare termen 90 de zile pentru raspunsurile la recomandarea privind siguranta aviatiei civile.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

20/09/2016

Text Răspuns:

Referitor la recomandările Cod.SR-60.ACC.2007-09-25. DIAMOND 42 P7.OE-FCD.VL și Cod.SR-61.ACC.2007-09-25. DIAMOND 42 P7.OE-FCD.VL, menționăm că desfășurarea în România a zborurilor test “test flights”, de demonstrare a capabilităților “market survey” sau a oricărui alt tip de aboruri cu aeronave care dețin certificat de tip EASA, este reglementata prin:

            - REGULAMENTUL (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE;

            - REGULAMENTUL (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (Subpart P-Permit to fly și Appendix III – EASA Form 20a Permit to Fly);

            - REGULAMENTUL (UE) NR. 965/2012 AL COMISIEI din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

            În cazul operațiunilor “market survey” și “test flights”, care fac obiectul unui “Permit to Fly” emis în baza Regulamentului (UE) NR. 748/2012, R.A. AACR va menționa în clar Scrisoarea de aprobare a închirierii unei aeronave înmatriculate în alt stat, activitățile pe care aceasta este abilitată să le efectueze.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

06/02/2017

Text Răspuns:

Considerăm răspunsul ca neadecvat.

Răspunsul AACR face referire la operațiuni "test flights" și "market survey" desfășurate cu aeronave care dețin certificate de tip EASA, iar recomandarea CIAS se referă doar la modul de desfășurare al zborurilor "test flights" și "market survey" cu aeronave care dețin autorizație "Permit to Fly", înmatriculate în alt stat.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

14/03/2017

Text Răspuns:

În privința recomandărilor de siguranță Cod. SR-60.ACC.2007-09-25.DIAMOND 42 P7.OE-FCD.VL și Cod. SR-61.ACC.2007-09-25.DIAMOND 42 P7.OE-FCD.VL, AACR își menține punctul de vedere referitor la operațiunile ,,market survey" și ,,test flights", ce fac obiectul unui ,,Permit to fly", deoarece acest document este un certificat emis în baza Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al (CE) din 3 august 2012, pentru aeronavele ce dețin certificat de tip EASA.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

23/05/2017

Text Răspuns:

Considerăm răspunsul ca neadecvat.

Recomandarea CIAS se referă doar la modul de desfășurare al zborurilor “test flights” și “market survey” cu aeronave ce nu dețin certificat de tip, dar dețin autorizație “Permit to fly” și se supun anumitor restricții, așa cum este cazul aeronavei implicate în acest accident.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

11/10/2017

Text Răspuns:

Cu privire la recomandările de siguranță CIAS Cod. SR-60.ACC.2007-09-25. DIAMOND 42 P7.OE-FCD.VL și Cod. SR-61.ACC.2007-09-25. DIAMOND 42 P7.OE­FCD.VL, menționăm că desfășurarea în România a zborurilor ,,test flights", de demonstrare a capabilităților ,,market survey" sau a oricărui alt tip de zboruri cu aeronave care nu dețin Certificat de Navigabilitate Standard ci un ,,Permit to Fly" emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, este reglementată prin:

• Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul   aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE;

• Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (Subpart P - Permit to Fly și Appendix Ill – EASA Form 20a Permit to Fly); și

• Regulamentul (UE) NR. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, amendat și modificat.

Astfel, având în vedere cele de mai sus și ținând cont de faptul că, începând cu luna august 2016, au devenit aplicabile prevederile Parților NCC și NCO introduse prin Regulamentul (UE) nr. 800/2013 de modificare a Regulamentul (EU) nr. 965/2012, prevederi care sunt aplicabile și aeronavelor care nu dețin Certificat de Navigabilitate Standard ci un ,,Permit to Fly" emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, AACR nu consideră oportună supra-reglementarea acestui subiect.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.