• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-52

Istoric recomandare
SR-52.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB
Emitent: CIAS
Destinatar: Ministerul Transporturilor
Data transmiterii: 20/10/2015
Text recomandare: Ministerul Transporturilor ar trebui să inițieze discuții cu celelalte ministere care contribuie la misiunile de căutare și salvare pentru constituirea comitetului de coordonare interministerial al misiunilor de căutare și salvare cu scopul îndeplinirii tuturor sarcinilor prevăzute pentru un asemenea organ de conducere în manualul ghid IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue).
Emitent: Ministerul Transporturilor
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 11/01/2016
Text răspuns: MT a inițiat demersurile necesare pentru înființarea unui Grup de lucru format din reprezentanți ai MT, MAI/Departamentul pentru Situații de Urgență, MAPN și Romatsa, care să analizeze oportunitatea, necesitatea și posibilitatea redistribuirii unor atribuții în cadrul sistemului SAR care să asigure o mai bună integrare a acestuia în cadrul sistemului național de management al situațiilor de urgență, respectiv să găsească soluții pentru rezolvarea singurei probleme identificate în cadrul auditării Anexei 12 OACI, și anume, faptul că nu au fost stabilite în mod explicit entitățile care să asigure auditarea participanților la sistemul SAR.
Emitent: CIAS
Destinatar: Ministerul Transporturilor
Data transmiterii: 18/01/2016
Text răspuns: Comisia de investigație consideră acest răspuns ca fiind NEADECVAT. Deoarece prin respectiva recomandare comisia a solicitat către MT să inițieze discuțiile pentru constituirea comitetului de coordonare interministerial al misiunilor de căutare și salvare  cu scopul îndeplinirii tuturor sarcinilor prevăzute pentru un asemenea organ de conducere în manualul ghid IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue), și anume, în principal nu atât stabilirea entităților care auditează sistemul,  cât stabilirea colectivului care va edita manualul de căutare și salvare din România prin intermediul căruia indiferent de ce denumire poartă entitățile care asigură operațiunile de căutare și salvare, acestea să acționeze în conformitate cu manualul ghid IAMSAR. De asemenea, tot prin intermediul manualului, comisia așteaptă să constate dacă CCSAR-ul subordonat MT și dispus la Romatsa va acționa pentru toate misiunile de căutare și salvare sau va rămâne ca până în prezent atipic și în afara prevederilor manualului IAMSAR, cu acțiune doar în cazul accidentelor de aviație.
Emitent: Ministerul Transporturilor
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 18/04/2016
Text răspuns:

Așa cum am menționat în adresa nr. 39731/11.01.2016 Ministerul Transporturilor a constituit un Grup de Lucru format din reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Ministerul Afacerilor lnterne/Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerului Apărării Naționale, ROMATSA, care să analizeze:

• recomandarea nr. 3 din Raportul final al investigației;
• concluziile raportului misiunii Organizației Aviatiei Civile lnternationale, din perioada octombrie-noiembrie 2012, de auditare a implementării în România a Anexei 12 la Convenția de la Chicago, unde singura problemă identificată se referea la faptul că, în România, nu au fost stabilite în mod explicit entitățile care să asigure auditarea participanților la sistemul SAR;
• propunerea ROMATSA nr. 36420/20.11.2015, înaintată MT-DTA înregistrată sub nr. 44224/24.11.2015 prin care se solicită reanalizarea cadrului normativ aflat în vigoare în ceea ce privește acțiunile de gestionare a situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, inclusiv redistribuirea unor atribuții în cadrul sistemului SAR, respectiv posibilitatea de mutare a Centrului de Coordonare SAR către o altă structură.
Până în prezent acest Grup de Lucru lnterministerial a avut două întalniri, fiind analizat întreg cadrul normativ în vigoare cu privire la activitățile de cautare și salvare, respectiv Anexa 12 ICAO, Manualul IAMSAR, HG 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă.
OUG 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgentă și HG 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, în vederea identificării unor potențiale măsuri care să ducă la îmbunătățirea sistemului de gestionare a situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație.
Până la finalizarea lucrărilor Grupului de Lucru lnterministerial dorim să menționăm faptul că nu identificăm aspectele atipice pentru care CC-SAR, aflat în prezent la ROMATSA ar fi în afara prevederilor manualului IAMSAR, atâta timp cât la articolul 2.3 - Rescue Co­ ordination Centres din Manualul IAMSAR, vol. 1 se menționează faptul că "Responsabilitatea căutării și salvării aeronautice poate fi îndeplinită prin organizarea unui Centru de Coordonare Aeronautic (Aeronautical Rescue Coordination Centre)".
În ceea ce privește editarea unui manual de proceduri de căutare și salvare, menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident de aviație civilă, Anexă Ia HG 741/2008, au fost elaborate procedurile specifice și planurile operaționale de intervenție în caz de producere a unui accident de aviație civilă, Centrul de Coordonare SAR din cadrul ROMATSA, în conformitate cu prevederile art. 7 din același Regulament, putând să solicite modificări ale acestor proceduri, dacă nu se respectă prevederile Anexei 12 ICAO sau ale Manualului IAMSAR.
Reamintim faptul că Organizația Aviației Civile lnternationale a desfășurat în România, în perioada octombrie-noiembrie 2012, o misiune de auditare a implementării Anexei 12 la Convenția de la Chicago, singura problemă identificată se referea la faptul că, în România, nu au fost stabilite în mod explicit entitățile care să asigure auditarea participanților la sistemu SAR, fapt pentru care în funcție de deciziile care vor fi adoptate la nivelul Grupului de Lucru lnterministerial, referitoare la funcționarea sistemului SAR din România și de inițiativele legislative care vor fi promovate vă vom informa în consecință.

Emitent: CIAS
Destinatar: Ministerul Transporturilor
Data transmiterii: 26/05/2016
Text răspuns: Comisia de investigație consideră acest răspuns ca fiind NEADECVAT.
Având în vedere că Ministerul Transporturilor a inițiat discuții cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și ROMATSA, vom reevalua statusul recomandării de siguranță după ce va fi constituit organul de conducere care să îndeplinească sarcinile prevăzute de manualul ghid IAMSAR.
Emitent: CIAS
Destinatar: Ministerul Transporturilor
Data transmiterii: 26/08/2016
Text răspuns: Având în vedere răspunsul Ministerului Transporturilor nr. 39431/39713 din data de 18.04.2016 și înregistrat la CIAS cu nr. 1385/18.04.2016 și punctul de vedere al CIAS nr. 1859/27.05.2016 și înregistrat la Ministerul Transporturilor cu nr. 19802/27.05.2016, pentru a urmări stadiul recomandării de siguranță SR-52, vă rugăm să ne transmiteți în ce etapă se află constituirea comitetului de coordonare interministerial al misiunilor de căutare și salvare, care să respecte prevederile manualului ghid IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue).
Menționăm că răspunsul dumneavoastră este obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 996/2010, toate recomandarile de siguranță fiind urmărite și înregistrate în SRIS (Safety Recommedantions Information System), sistem aplicabil la nivel comunitar pentru toate autoritățile de investigații privind siguranța din statele membre UE.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.