• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-49

Istoric Recomandare
SR-49.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR/ROMATSA
Data transmiterii: 20/10/2015
Text recomandare: AACR, în cooperare cu ROMATSA, ar trebui să elaboreze o procedură care să stabilească când și în ce mod operatorii aerieni și persoanele fizice deținătoare de aeronave vor fi informate despre posibilitatea intrării în vigoare a unor noi frecvențe radio și zonele deservite de acestea. Informarea va fi emisă într-o perioadă rezonabilă de timp astfel încât să se ofere operatorilor timpul necesar pentru eventualele modificări ale stațiilor radio de la bordul aeronavelor.
Emitent: ROMATSA
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 29/01/2016
Text răspuns: Verificarea echipării aeronavelor care operează în spațiul aerian românesc cu stații COM-VHF care să acopere întreaga bandă de frecvențe aeronautice (118-136,975 MHz) ar trebui, în opinia noastră, să se realizeze de către AACR Ia emiterea certificatului de navigabilitate al aeronavei. În ceea ce privește ecarturile de frecvență utilizate, operatorii aerieni vor trebui sa-iș echipeze stațiile COM-VHF de bord cu ecart de 8,33 KHz până în anul 2018, conform Regulamentului (UE) nr. 1265/2007.
Având în vedere recomandarea Dvs., au fost inițiate demersurile, de către AACR în colaborare cu ROMATSA, de elaborare a procedurii care să stabilească când și în ce mod operatorii aerieni și persoanele fizice deținătoare de aeronave vor fi informate despre posibilitatea intrării în vigoare a unor noi frecvențe radio și zonele deservite de acestea. Având în vedere că procesul de autorizare a unei noi frecvențe durează peste 30 de zile (30 de zile durează numai procesul de coordonare internațională) și faptul că operatorul, Ia încheierea acestui proces, deși are frecvența autorizată, nu este întotdeauna pregătit să o sș introducă în exploatare pe o stație proprie Ia momentul respectiv, procedura va urmări publicarea prin Circulara de lnformare Aeronautică a frecvenței nou autorizate ca fiind "on test" până Ia momentul în care aceasta va fi efectiv în exploatare. În momentul în care frecvența nouă intră efectiv în exploatare, Publicația de lnformare Aeronautică este amendată corespunzător în sensul în care statutul de "on test" este eliminat, iar frecvența respectivă rămâne operațională pentru sectorul dedicat.
Emitent: CIAS
Destinatar: ROMATSA
Data transmiterii: 01/03/2016
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind PARȚIAL ADECVAT, această recomandare rămânând deschisă până când și AACR ne va transmite un raspuns.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 31/03/2016
Text răspuns: R.A. AACR consideră că în conformitate cu prevederile Regulamentelor UE 1034 și 1035/2011, la momentul actual este creat cadrul legal pentru informarea intrării în vigoare a unor noi frecvențe radio și a zonelor deservite de acestea.
Privitor la informarea în avans a operatorilor aerieni și a persoanelor fizice deținătoare de aeronave despre posibilitatea intrarii în vigoare a unor noi frecvențe radio și a zonelor deservite de acestea, se aplică prevederile Cap. 2.27, pct. 2.27.1 din RACR-ATS, editia. 3/2014, respectiv:
,,Orice modificare semnificativă a siguranței sistemului ATS, inclusiv implementarea unei minime de separare redusă, sau a unei noi proceduri, va fi efectuată numai dupa ce o evaluare de siguranță a demonstrat că un nivel acceptabil de siguranță este atins și utilizatorii au fost consultați. Când este necesar, autoritatea de supervizare a siguranței se va asigura că sunt stabilite măsurile corespunzătoare de monitorizare post-implementare pentru a verifica dacă nivelul de sigurață stabilit este menținut.
Atunci când, datorită naturii modificarii, nivelul de siguranță acceptabil nu poate fi exprimat în termeni cantitativi, evaluarea de siguranță poate avea la bază raționamente operaționale".
Având în vedere prevederile menționate mai sus și în mod deosebit cele privind consultarea utilizatorilor în cazul modificărilor sistemului ATS, R.A. AACR consideră că acestea acoperă cerința recomandării de siguranță Cod.SR-49.ACC.2014-01-20.ISLANDER BN-2A-27, YR-BNP, în consecință nu este necesară dezvoltarea unei proceduri specifice pentru această activitate.
În susținerea celor menționate mai sus, menționăm faptul că în cazul proiectului de publicare a unor noi frecvențe radio pentru FIS, cerința de consultare a utilizatorilor a fost adresată de catre R.A. AACR și îndeplinită de către R.A. ROMATSA.
Luând în considerare faptul că nu toți operatorii aerieni și persoanele fizice deținătoare de aeronave pot fi consultate direct în privința intrării în vigoare a unor noi frecvențe radio, rezidă obligația generală de utilizare a datelor din publicația oficială de informare aeronautică AIP România pentru executarea zborurilor pe traiectele planificate.
R.A. AACR va solicita R.A. ROMATSA ca în cazul apariției oricăror modificări semnificative a siguranței sistemului ATS, inclusiv noi frecvențe radio, să efectueze și consultarea utilizatorilor cu o perioadă rezonabilă de timp înainte de implementarea operațională a acestora, astfel încât aceștia să poată efectua eventualele modificări ale stațiilor de la bordul aeronavelor.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 13/05/2016
Text răspuns:

Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind PARȚIAL ADECVAT.

În răspunsul formulat, AACR ne-a comunicat doar că va solicita ca ROMATSA să consulte operatorii cu privire la apariția unor noi frecvențe și nu cum a solicitat CIAS să se elaboreze o procedura comuna AACR – ROMATSA.
De altfel, ROMATSA ne-a comunicat în raspunsul de implementare al recomandării că sunt în consultări cu AACR pentru elaborarea unei proceduri. Având în vedere aceste inadvertențe se solicită celor două instituții clarificarea acestei situații și enunțarea unui răspuns comun la această recomandare.
Până la primirea răspunsului comun, recomandarea va fi considerată doar parțial implementată.”

Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 22/08/2016
Text răspuns: Nerespectare termen 90 de zile pentru răspunsurile la recomandarea privind siguranța aviației civile.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 29/08/2016
Text răspuns:

Recomandarea CIAS Cod.SR-49.ACC.2014-01-20.1SLANDERBN-2A-27, YR­BNP.AB. a făcut subiectul întâlnirii R.A. AACR   - R.A. ROMATSA din   data de 30.06.2016, în cadrul căreia s-au stabilit următoarele:

R.A. ROMATSA va elabora o procedură internă (PIN) prin care va stabili modul de informare a operatorilor aerieni și persoanelor fizice deținătoare de aeronave în legătură cu intenția de punere în operare a unor noi frecvențe de comunicații radio aeronautice, după autorizarea acestora de către R.A. AACR;

Având în vedere că recomandarea CIAS se adresează ambelor instituții implicate, după elaborarea proiectului procedurii interne, acesta va fi analizat și de reprezentanții R.A. AACR, anterior promovării spre aprobare.

Documentul menționat se află în curs de elaborare.

Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 06/02/2017
Text răspuns:

Considerăm răspunsul ca fiind PARȚIAL ADECVAT.

Recomandarea rămâne deschisă, urmând ca după elaborarea și aprobarea procedurii, aceasta să fie analizată și statusul recomandării să fie revizuit.

Emitent: ROMATSA
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 13/02/2017
Text răspuns:

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că a fost implementată recomandarea Cod SR-49.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB înscrisă în Raportul final întocmit de Comisia de lnvestigație pentru Siguranța Aviației Civile privind investigația accidentului produs în data de 20.01.2014 în care a fost implicată aeronava de tip BN-2A-27, înmatriculată YR­BNP.

 

Recomandarea cod SR-49.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB: ,,AACR, în cooperare cu ROMATSA, ar trebui să elaboreze o procedură care să stabilească când și în ce mod operatorii aerieni și persoanele fizice deținătoare de aeronave vor fi informate despre posibilitatea intrării în vigoare a unor noi frecvențe radio și zonele deservite de acestea. lnformarea va fi emisă într-o perioadă rezonabilă de timp astfel încat să se ofere operatorilor timpul necesar pentru eventualele modificări ale stațiilor radio de la bordul aeronavelor".

 

lmplementarea recomandării de siguranță s-a efectuat prin emiterea de către ROMATSA a ,,Procedurii operationale pentru informarea operatorilor aerieni și persoanelor fizice deținătoare de aeronave despre noi frecvențe radio și zonele deservite de acestea", cod ATM-SMR-PIN 2151-FREQNOI, ediția 1.0/2016, anexată, în copie, prezentei.

 

În plus față de cele de mai sus, precizăm că soluția de emitere a procedurii menționate doar de către ROMATSA a fost adoptată în urma discuției între specialiști AACR și ROMATSA pe tema modalității de implementare a recomandării SR.49, în urma căreia a fost încheiată o minută cu concluziile rezultate în urma discuțiilor.

 Emitent:  AACR
 Destinatar:  CIAS
 Data transmiterii:  20/02/2017
 Text răspuns: Urmare a adresei CIAS nr. 561/06.02.2017, înregistrată la R.A. AACR cu nr. 3153/06.02.2017, privind recomandarea de siguranță menționată mai sus, vă comunicăm că prevederile acestei recomandari au fost implementate prin emiterea de către ROMATSA a “Procedurii operaționale pentru informarea operatorilor aerieni și persoanelor fizice deținătoare de aeronave despre noi frecvențe radio și zonele deservite de acestea”, cod ATM-SMR-PIN2151-FREQNOI, ediția 1.0/2016, care v-a fost transmisă prin adresa ROMATSA nr. 2546/07.02.2017.
 
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR și ROMATSA
Data transmiterii: 23/02/2017
Text răspuns: Considerăm răspunsul ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.