• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-47

Istoric Recomandare

SR-47.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

20/10/2015

Text Recomandare:

AACR ar trebui să includă în procedura intern PI-OP-AOC 5.4. Proceduri de acceptare/retragere a acceptabilității a deținătorilor de posturi manageriale obligatorii, obligativitatea evaluării persoanei nominalizate pe postul managerial obligatoriu, de către comisia de evaluare AACR, iar în cadrul acestei evaluări să se verifice ca punct distinct cunoașterea cerințelor de raportare obligatorie a evenimentelor de aviație civilă.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

31/03/2016

Text Răspuns:

R.A. AACR a introdus această recomandare în proiectul Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR­ REAC" ed. 2, la Cap. II, pct. 2.1.2 Responsabilități specifice R.A. AACR, proiect transmis spre aprobare la Ministerul Transporturilor.

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

26/05/2016

Text Răspuns:

Considerăm răspunsul AACR ca fiind NEADECVAT. Procedura nu garantează că în procesul de acceptare a posturilor manageriale obligatorii este asigurată obligativitatea evaluării de către AACR a persoanei nominalizate, și, implicit nici în ceea ce priveste cunoașterea cerințelor de raportare obligatorie a evenimentelor de aviație civilă.

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

26/08/2016

Text Răspuns:

Nerespectare termen 90 de zile pentru raspunsurile la recomandarea privind siguranta aviatiei civile.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

02/09/2016

Text Răspuns:

Referitor la recomandarea CIAS Cod.SR-47.ACC.2014-01-20.ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB, vă comunicăm următoarele:

La această dată documentul PIAC-CERT-OPS “Proceduri și Instrucțiuni de Aviație Civilă pentru certificarea unui operator aerian”, ediția curentă, este în curs de actualizare, urmând ca noua ediție, care se va numi PIAC-OPS “Proceduri și Instrucțiuni de Aviație Civilă pentru Desfășurarea Operațiunilor Aeriene”, să detalieze reglementările și procedurile aplicabile, a căror cunoștere de către deținătorii de posturi manageriale obligatorii va fi evaluată în procedura de acceptabilitate/aprobare, incluzând în mod explicit cerințele cuprinse în recomandarea CIAS.

Documentul menționat se află în curs de finalizare și aprobare.

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

06/02/2017

Text Răspuns:

Considerăm răspunsul ca fiind parțial adecvat.

Recomandarea rămâne deschisă, urmând ca la intrarea în vigoare a documentului PIAC-OPS "Proceduri  și lnstrucțiuni de Aviație Civilă pentru Desfășurarea Operațiunilor Aeriene" ed.01/2016, acesta să fie analizat și statusul recomandării să fie revizuit.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

14/03/2017

Text Răspuns:

În data de 02.02.2017 a intrat în vigoare Decizia Directorului General al AACR nr. D28/18.01.2017, care aprobă ediția 1/2016 a PIAC-OPS "Proceduri și lnstrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene", document care se regăsește pe pagina de internet a AACR la adresa http://www.caa.ro/reglementare/operatiuni-zbor.

Considerăm că prevederile PIAC-OPS, menționate mai jos implementează următoarele recomandări de siguranță:

- Cod SR-47.ACC.2014-01-20.ISLANDER BN-2A-27, YR-BNP.AB, este implementată prin PIAC-OPS, Partea CAT, art.5.2(1) pentru operațiuni de transport aerian comercial, și Partea LA, art. 6.2(1) pentru operațiuni de lucru aerian și Anexa 7.3, pct. (8) și (12);

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

23/05/2017

Text Răspuns:

Considerăm răspunsul ca fiind parțial adecvat.

Recomandarea rămâne deschisă, deoarece în textul art. 5.2, Partea CAT din PIAC-OPS, există elemente contradictorii cu privire la obligativitatea evaluării persoanei nominalizate pe postul managerial obligatoriu.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

11/10/2017

Text Răspuns:

Cu privire la recomandarea CIAS Cod. SR-47.ACC.2014-01-20.ISLANDER BN-2A-27, YR-BNP.AB – prin deciziile EASA 2017/006/R și 2017/007/R, care amendează AMC și GM al anexelor la Regulamentul (EU) nr. 965/2012, se stipulează faptul că schimbarea persoanelor nominalizate nu constituie un element care necesită aprobare prealabilă din partea autorității competente. AMC 1 la ORO.GEN.130 specifică faptul că în cazul unei schimbări planificate a persoanei nominalizate, operatorul trebuie să informeze autoritatea competentă înainte de data schimbarii propuse.

Având în vedere precizările menționate mai sus, în vederea împlementării recomandării CIAS, AACR va modifica sistemul de proceduri utilizat pentru supravegherea operatorilor aerieni (procedura internă Pl-OP-AUD, ed. 02/2017, amdt. 01/sept. 2017), în sensul verificării pregătirii persoanelor nominalizate cu ocazia auditurilor și/sau inspecțiilor la operatorii aerieni români certificați în baza Regulamentului (EU) nr. 965/2012.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.