• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-46

 

Istoric Recomandare
SR-46.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 20/10/2015
Text recomandare: AACR ar trebui să impună tuturor operatorilor care dețin în operare aeronave Britten -Norman (BN-2) să definească în Manualul Operațional postul principal de pilotaj al aeronavei (locul care trebuie să fie de regulă ocupat de pilotul comandant).
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 31/03/2016
Text răspuns: AACR consideră că a închis acestă recomandare prin emiterea în data de 21.01.2016, a Circularei Operaționale CO: OPS MEP, aplicabilă tuturor operatorilor aerieni români, persoane fizice sau juridice, care desfășoară operațiuni de transport aerian comercial, lucru aerian și/sau aviație generală cu aeronave din clasa MEP, document postat pe site-ul R.A. AACR în data de 26.01.2016.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 13/05/2016
Text răspuns:

Consideram raspunsul dumneavoastra ca fiind NEADECVAT.

CIAS a emis această recomandare în urma verificării manualului emis de producator în care nu era precizat postul principal de pilotaj și tocmai de aceea a solicitat ca pentru aeronava BN-2A să se găsească o soluție prin care să se definească acest lucru. Prin urmare considerăm că circulara operațională nu rezolvă cerințele recomandării de siguranță.

Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 22/08/2016
Text răspuns: Nerespectare termen 90 de zile pentru răspunsurile la recomandarea privind siguranța aviației civile.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 29/08/2016
Text răspuns: Recomandările CIAS Cod.SR-45.ACC.2014-01-20.1SLANDER BN-2A-27,YR­BNP.AB și Cod.SR-46.ACC.2014-01-20.1SLANDER BN-2A-27, YR-BNP.AB., au fost avute în vedere Ia elaborarea proiectului documentului PIAC-OPS, Proceduri și lnstrucțiuni de Aviație Civilă pentru Desfășrarea Operațiunilor Aeriene"   ed.01/2016. Documentul menționat se află în curs de finalizare și aprobare.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 06/02/2017
Text răspuns:

Considerăm răspunsul ca fiind PARȚIAL ADECVAT.

Recomandarea rămâne deschisă, urmând ca la intrarea în vigoare a documentului PIAC-OPS ,,Proceduri  și lnstrucțiuni de Aviație Civilă pentru Desfășurarea Operațiunilor Aeriene"   ed.01/2016, acesta să fie analizat și statusul recomandării să fie revizuit.

Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 14/03/2017
Text răspuns:

În data de 02.02.2017 a intrat în vigoare Decizia Directorului General al AACR nr. D28/18.01.2017, care aprobă ediția 1/2016 a PIAC-OPS "Proceduri și lnstrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene", document care se regăsește pe pagina de internet a AACR la adresa http://www.caa.ro/reglementare/operatiuni-zbor.

Considerăm că prevederile PIAC-OPS, menționate mai jos implementează următoarele recomandări de siguranță:

- Cod SR-46.ACC.2014-01-20.ISLANDER BN-2A-27, YR-BNP.AB, este implementată prin PIAC-OPS, partea GEN, Cap. 9, pct. 9.2.1;

Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 12/05/2017
Text răspuns: Considerăm răspunsul ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.