• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-45

Istoric recomandare
SR-45.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 20/10/2015
Text recomandare: AACR, având în vedere rolul său în supravegherea implementării sistemului de management al siguranței (SMS) de către toți operatorii aerieni, ar trebui să studieze o portunitatea completării Manualului Operațional al operatorilor aerieni care dețin aeronave făcând parte din clasa MEP cu cerințe suplimentare pentru situația în care un pilot acumulează o întrerupere la zbor mai mare de trei luni pe una dintre aeronavele din clasa MEP.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 31/03/2016
Text răspuns: AACR consideră că a închis acestă recomandare prin emiterea în data de 21.01.2016, a Circularei Operaționale CO: OPS MEP, aplicabilă tuturor operatorilor aerieni români, persoane fizice sau juridice, care desfășoară operațiuni de transport aerian comercial, lucru aerian și/sau aviație generală cu aeronave din clasa MEP, document postat pe site-ul R.A. AACR în data de 26.01.2016.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 13/05/2016
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind NEADECVAT.Deoarece prin conținutul referitor la această recomandare din Circulara Operationala CO: OPS MEP nu se stabilește și nici nu se va putea obține o soluție unitară la nivelul tuturor operatorilor deținători de aeronave în clasa MEP.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 22/08/2016
Text răspuns: Nerespectare termen 90 de zile pentru raspunsurile la recomandarea privind siguranta aviatiei civile.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 29/08/2016
Text răspuns: Recomandarile  CIAS Cod.SR-45.ACC.2014-01-20.1SLANDER BN-2A-27,YR­BNP.AB.si Cod.SR-46.ACC.2014-01-20.1SLANDER BN-2A-27, YR-BNP.AB., au fost avute în vedere Ia elaborarea proiectului documentului    PIAC-OPS ,,Proceduri  si lnstrucțiuni de Aviație Civilă pentru Desfășurarea Operațiunilor Aeriene"   ed.01/2016. Documentul mentionat se află în curs de finalizare și aprobare.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 06/02/2017
Text răspuns: Considerăm răspunsul ca fiind parțial adecvat.Recomandarea rămâne deschisă, urmând ca la intrarea în vigoare a documentului PIAC-OPS ,,Proceduri  și lnstrucțiuni de Aviație Civilă pentru Desfășurarea Operațiunilor Aeriene"   ed.01/2016, acesta să fie analizat și statusul recomandării să fie revizuit.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 14/03/2017
Text răspuns: În data de 02.02.2017 a intrat în vigoare Decizia Directorului General al AACR nr. D28/18.01.2017, care aprobă ediția 1/2016 a PIAC-OPS "Proceduri și lnstrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene", document care se regăsește pe pagina de internet a AACR la adresa http://www.caa.ro/reglementare/operatiuni-zbor.Considerăm că prevederile PIAC-OPS, menționate mai jos implementează următoarele recomandări de siguranță:- Cod SR-45.ACC.2014-01-20.ISLANDER BN-2A-27,YR-BNP.AB, este implementată prin PIAC-OPS, partea GEN, Cap. 9, pct. 9.2.2., (cu mențiunea că printr-o eroare materială codul recomandării menționat în PIAC-OPS este SR-49 și nu SR- 45, eroare care va fi corectată la amdt. 1, prevederea în sine ramânând valabilă);
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data tansmiterii: 23/05/2017
Text răspuns: Considerăm răspunsul ca fiind parțial adecvat.Recomandarea rămâne deschisă, întrucât AACR nu a stabilit cerintele suplimentare pentru situația în care un pilot acumulează o întrerupere la zbor mai mare de trei luni pe una dintre aeronavele din clasa MEP.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 04/05/2018
Text răspuns: AACR va modifica Capitolul 9 din Partea GEN a PIAC-OPS ,,Proceduri și lnstrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfașurarea operațiunilor aeriene". Termenul propus de intrare în vigoare a amendamentului este 31.05.2018.
 Emitent:  AACR
 Destinatar:  CIAS
 Data transmiterii:  06/06/2018
 Text răspuns:

Urmare a adresei AACR nr. 11498/02.05.2018 privind recomandarea de siguranță menționată mai sus, vă comunicăm că pe site-ul AACR la secțiunea OPS Operațiuni zbor/Legislație OPS, a fost postat documentul PIAC-OPS „Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene", ediția 1/2016, amendat prin amendamentul 02/2018. Amendamentul 02/2018 a fost aprobat prin Decizia Directorului General al AACR nr. D 505/31.05.2018.

Prin modificările aduse PIAC-OPS, partea GEN, capitolul 9, AACR răspunde cerințelor recomandării de siguranță SR-45.ACC.2014-01-20, ISLANDER BN-2A-27.YR-BNP.AB

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.