• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-44

Istoric recomandare
R-44.ACC.2014-03-30, IKARUS C42B.YR-5153.GR
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 18/12/2014
Text recomandare: Aeroclubul României se va asigura că, în procesul instruirii personalului propriu cât şi al piloţilor de aeronave ultrauşoare, vor fi incluse şi informaţii privind legislaţia referitoare la investigarea evenimentelor de aviatie civilă, precum şi măsurile ce se impun pentru a fi luate de către aceştia până la sosirea comisiei de investigaţie a Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 27/04/2015
Text răspuns: Autoritatea de certificare efectuează, cu toate ocaziile posibile, eforturi  constante pentru a conștientiza persoanele implicate asupra necesității respectării și cunoașterii legislației în vigoare, inclusiv a celei privind investigațiile, prin discuții cu inspectorii, instructorii și piloții ULM. Autoritatea de certificare are totodată în vedere că prin intermediul inspectorilor ULM să fie materializate măsurile ce decurg din recomandările raportului.
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 11/05/2015
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.