• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-38

Istoric recomandare
SR-38.I.2011-11-30, A 320-232.HA-LPV.B
 
Emitent: CIAS
Destinatar: Wizz Air Hungary
Data transmiterii: 15/10/2014
Text recomandare: Ușile capotelor nacelei motorului trebuie permanent încuiate când capotele sunt închise. Capotele nu trebuie lăsate în poziția închis fără a fi siguranțate corespunzător (conform "Airbus Safety Magazine Safety First", ediția 14, iulie 2012).
   
Emitent: Wizz Air Hungary
Destinatar: CIAS
Data trransmiterii: 20/01/2015
Text răspuns: În data de 12.01.2012 Lufthansa Technik a emis o procedură internă legată de finalizarea dublei inspecții după închiderea Capotelor Ventilatorului. Wizz Air a revizuit CAME cu elementele de control necesare prin Revizia 15, care a fost distribuită furnizorilor de întreţinere contractaţi ca cerinţă de procedură a Wizz Air. Fişa de activitate a şirului planificat de lucrări de întreţinere a verificării zilnice şi a celei de servicii au fost revizuite cu rânduri speciale pentru înregistrarea inspecției duble pentru închiderea capotelor ventilatorului dacă este cazul.
   
Emitent: CIAS
Destinatar: Wizz Air Hungary
Data transmiterii: 23/01/2015
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.