• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-36

Istoric recomandare
SR-36.IG.2011-11-28, EC 135 P2+.YR-CPC.BZ
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 03/09/2014
Text recomandare: AACR va lua măsuri ca acest raport final să fie mediatizat către toți operatorii elicopterelor EC 135 P2+, atrăgând atenția, în mod deosebit, asupra cauzelor producerii acestui incident.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 29/10/2014
Text răspuns: Urmare a documentului CIAS menționat mai sus, înregistrat la R.A. AACR cu nr. 25341/04.09.2014, vă comunicăm că prin adresa nr. 30451/22.10.2014, R.A. AACR a·informat operatorii de aeronave de tip EC 135 P2+ asupra faptului că pe site-ul CIAS (www.cias.gov.ro) Ia secțiunea Publicații/Rapoarte a fost publicat Raportul final privind investigația de siguranță a zborului în legătură cu incidentului grav în care a fost implicată o aeronavă de tip EC 135 P2+.
De asemenea, s-a subliniat că motivul producerii acestui eveniment a fost: "Eroare umană, apărută pe fondul folosirii inadecvate a centurilor de siguranță, ca urmare a unei cauze inițiale ce nu a putut fi stabilită".
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 31/10/2014
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.