• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-32

Istoric recomandare
SR-32.ACC.2013-05-10.AN-2.YR-LRA.MH
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 25/03/2014
Text recomandare: AACR va informa toți operatorii aerieni care exploatează aeronave AN-2 despre acest eveniment și va recomanda acestora montarea unei etichete de avertizare cu privire la corespondența pozițiilor robinetului de benzină și a comutatorului "grup rezervoare”" Se sugerează montarea etichetei lângă suportul de etichetă deja existent în dreptul postului de pilotaj stânga (v. fig. 9 din Raportul Final), dar poziția exactă va fi stabilită de AACR.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 09/07/2014
Text răspuns: R.A. AACR, prin adresa nr. 19136/24.06.2014, a transmis tuturor operatorilor aerieni civili care exploatează aeronave de tip AN-2, următoarele recomandări:
- montarea unei etichete de avertizare cu privire Ia corespondența pozițiilor robinetului de benzină și a comutatorului "grup rezervoare"; se sugerează montarea etichetei lângă suportul de etichetă deja existent în dreptul postului de pilotaj stânga;
- toți operatorii de aeronave de tip AN-2 vor verifica formatul de prezentare al documentului "check list" al fiecărei aeronave din dotare și, de asemenea, în conținutul acestuia Ia capitolul "Verificări înaintea decolării" să apară ca punct distinct verificarea corespondenței între pozițiile robinetului și comutatorului "grup rezervoare".
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 09/07/2014
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.