• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-27

Istoric recomandare
SR-27.ACC.2013-06-16.Tanarg-912 ES(P).YR-5335.IS
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 07/02/2014
Text recomandare: Aeroclubul României va avea în vedere informarea și/sau prelucrarea operatorilor de ULM-uri privind prevederile RACR-LPAN ULM Cap. 2035 "Coerciție", în vederea asigurării că aceștia au înțeles situațiile ce pot fi considerate de către AR ca acțiuni de natură a afecta siguranța zborului, precum și sancțiunile ce se pot aplica în aceste situații.
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 16/05/2014
Text răspuns: Autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate (Aeroclubul României) a publicat pe pagina web www.aeroclubulromaniei.ro (secțiunea aeronave ultraușoare) extrasul din reglementarea RACR-LPAN ULM, Cap. 2035 "Coerciție", precum și extrase privind sancțiunile prevăzute de legislația de aviație din România.
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 02/06/2014
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.