• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-26

Istoric recomandare
SR-26.ACC.2013-06-16.Tanarg-912 ES(P).YR-5335.IS
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 07/02/2014
Text recomandare: Aeroclubul României (AR), în vederea descurajării personalului aeronautic civil licențiat pe aeronave ultraușoare motorizate să efectueze activități de zbor pentru care aceștia nu dețin calificările necesare (zbor cu pasagerii, remorcare bannere etc.), va emite dispoziții interne sau după caz, va modifica/completa reglementarea RACR-LPAN ULM, Cap. 2035 "Coerciție" în sensul stabilirii sancțiunilor pentru fiecare abatere în parte.
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 16/05/2014
Text răspuns: Autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate (Aeroclubul României) a luat măsura introducerii în chestionarele de examinare necesare examinărilor teoretice pentru licențierea piloților ULM de întrebări care pun accentul pe cunoașterea legislației în vigoare.
De asemenea, în cadrul discuțiilor pe care inspectorii examinatori le poartă cu persoanele examinate se insistă pe conștientizarea piloților asupra necesității respectării de către aceștia a actelor normative în vigoare, cu prezentarea potențialelor sancțiuni, astfel încât Ia rândul lor aceștia să disemineze informațiile respective printre piloții de ULM.
Cu ocazia discuțiilor menționate se încearcă conștientizarea piloților asupra faptului că dacă aceștia nu intervin atunci când constată nerespectarea de către alți piloți a actelor normative în vigoare repercusiunile se pot răsfrânge asupra tuturor din cauza câtorva piloți care săvârșesc abateri.
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 02/06/2014
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.