• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-25

Istoric Recomandare

 SR-25.ACC.2013-12-03.Cessna-182N.SP-OBB.MS

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

04/12/2013

Text Recomandare:

Se recomandă ca AACR să transmită tuturor operatorilor de aeronave de tipul Cessna 172 și Cessna 182 să verifice sistemul de ghidaj al scaunului postului de pilotaj principal, în special al sistemului de blocare a acestuia pe șinele de ghidaj.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

14/02/2014

Text Răspuns:

R.A. AACR, prin adresa nr. 36605/ 13.12.2013, a transmis proprietarilor, operatorilor §i organizatiilor CAMO, recomandarea imediata privind aeronavele de tip Cessna 172,182 §i T210L, constand in:

- necesitatea de a verifica   sistemul de ghidaj   si sistemul de blocare   al scaunelor pilot si copilot lnaintea fiecarui zbor;

- introducerea acestui control In procedura de ,Preflight Inspection".

De asemenea,   s-a reamintit necesitatea   conformarii cu cerintele   Buletunului Service emis de Cessna, SEB 07-5 Revision 5/ 11.11.2013 §i solicitarea informarii R.A. AACR privind aplicarea acestui buletin.

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

29/06/2016

Text Răspuns:

Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.