• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-23

Istoric recomandare
SR-23.ACC.2012-06-17.Festival R-40.YR-5287.PH
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 01/10/2013
Text recomandare: Se recomandă ca AACR să ia măsuri pentru emiterea unui ghid privind modul de alegere și/sau stabilire a unui teren de zbor, altul decât aerodromurile autorizate, pe care se pot executa zboruri din categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 09/12/2013
Text răspuns:

Referitor Ia emiterea unui ghid privind modul de alegere și/sau stabilire a unui teren de zbor, altul decât aerodromurile autorizate, pe care se pot executa zboruri din categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală, cod SR-23.ACC.2012-06-17.Festival R-40, YR-5287.PH, facem următoarele precizări:

2.1. AACR a stabilit prin RACR-AD-AADC, ediția 1/2010, cerințele tehnice, operaționale, de siguranță a zborului și de protecție a mediului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare și acordurilor ori convențiilor internaționale Ia care România este parte pentru:

- aerodromuri pentru operațiuni aeriene civile de transport aerian public, inclusiv pentru zboruri școală și zboruri tehnice/de încercare (aeroporturi), cu excepția celor prevăzute în HG 912/2010;

- aerodromuri pentru operațiuni aeriene civile de aviație generală sau lucru aerian, inclusiv pentru zborurile școală și zboruri tehnice/de încercare (aerodromuri de aviație generală, aerodromuri sportive, aerodromuri utilitare, baze/terenuri de operare permanente), cu excepția celor prevăzute în HG 912/2010;

- aerodromuri pentru operațiuni aeriene civile, inclusiv pentru zboruri școală și zboruri tehnice/de încercare, destinate a fi utilizate numai de elicoptere (heliporturi), cu excepția celor prevăzute în HG 912/2010.

2.2. AACR a stabilit prin RACR-AD-IADC, ediția 1/2010, cerințele tehnice, operaționale, de siguranță a zborului și de protecție a mediului, potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare și acordurilor ori convențiilor internaționale Ia care România este parte pentru aerodromuri înregistrate, destinate numai zborurilor interne după regulile de zbor Ia vedere (VFR) încadrate în categoriile de operațiuni aeriene civile de transport aerian public cu aeronave cu masa maximă Ia decolare sub 5.700 kg, de lucru aerian sau de aviație generală.

2.3. HG nr. 912/2010 din 25/08/2010, pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte terenuri sau suprafețe de apă decât aerodromurile certificate, precizează destul de explicit condițiile în care se poate ateriza pe/și, respectiv, pot decola de pe un teren/o suprafață de apă, altul/alta decât un aerodrom civil certificat avioanele cu masa maximă Ia decolare mai mică de 5.700 kg, elicopterele, aeronavele ultraușoare și aeronavele nemotorizate, care execută zboruri interne VFR pe timp de zi, încadrate în categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală.

Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 09/12/2013
Text răspuns: În legătură cu precizările dumneavoastră referitoare Ia recomandarea cod SR-23 precizăm că necesitatea ghidului privind alegerea terenurilor folosite ca terenuri de zbor altele decât cele certificate, se impun tocmai pentru că HG 912/2010, emisă și cu avizul AACR, nu include precizări tehnice privind alegerea acestor terenuri de către potențiali administratori, fără cunoștințe în domeniul aviației.                                                                    
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 02/10/2014
Text răspuns: R.A. AACR consideră că prevederile specifice de bază aplicabile Ia alegerea și/sau sau stabilirea unui teren de zbor sunt conținute în reglementarea RACR-AD-PETA "Proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor". În conformitate cu cadrul stabilit de actele normative naționale specifice, R.A. AACR va identifica/evalua modalitățile adecvate de modificare (în sensul recomandării) a reglementărilor aeronautice aplicabile, inclusiv oportunitatea emiterii unui ghid dedicate (sau a altui material de îndrumare).
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 28/12/2015
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind NEADECVAT. Pentru o eventuală reconsiderare a oportunității elaborării de către dumneavoastră, a unui "ghid privind modul de alegere și/sau stabilire a unui teren de zbor, altul decât aerodromurile autorizate, pe care se pot executa zboruri din categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală", așa cum este specificat în textul recomandării, vă transmitem punctul de vedere CIAS, precum și motivarea răspunsului considerat inadecvat, pentru care recomandarea privind siguranța rămâne deschisă, după cum urmează:
CIAS consideră că această recomandare rămâne deschisă deoarece AACR trebuie să înțeleagă scopul acestei recomandări de siguranţă, respectiv ghidul se adresează viitorilor potențiali administratori ai unui nou teren de zbor. În opinia noastră, cu un minim de efort acest ordin poate fi transformat într-un ghid util celor care doresc un astfel de teren, astfel încât în afară de faptul că acest teren trebuie să fie destul de lung ca să permită decolarea şi aterizarea în condiții de siguranță, să conțină și alte informații utile (de ex. înălțimea maximă a obstacolelor, distanța minimă a obstcolelor față de limita terenului, suprafeţe de limitare a (înălţimii) obstacolelor, direcția de aterizare recomandată, panta longitudinală a terenului de zbor etc.).
HG 912/2010 cu modificările ulterioare prin Art. 8, alin. 3 impune nişte condiţii stabilite de lege pentru astfel de terenuri şi anume cele relevante sunt: terenul să fie extravilan şi terenul să permită desfăşurarea zborului în siguranţă. Comparativ cu aceste prevederi, Ordinul nr. 798 din 20/06/2008, care nu mai este în vigoare, era mult mai complet. În opinia noastră, cu un minim de efort acest ordin poate fi transformat într-un ghid util al celor care doresc un astfel de teren, dar cu excepţia faptului că acest teren trebuie să fie destul de lung ca să permită decolarea şi aterizarea.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 25/01/2016
Text răspuns: Considerând argumentele CIAS în legătură cu recomandarea de referință și urmare a consultării pe această temă cu reprezentanți ai MT-DTA, R.A. AACR va elabora recomandări privind utilizarea terenurilor, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operațiunile aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală. Obligativitatea elaborării acestor recomandări este inclusă în art. 10  din proiectul de ordin al ministrului transporturilor pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile-RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-IADC, proiect aflat în consultanță pe pagina de Internet a MT, zona Transparență decizională, în perioada 13-24.01.2016.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 25/04/2016
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind NEADECVAT. Răspunsul primit prin adresa nr. 35245/25.01.2016 în care, prin RACR-AD-AADC art. 10, AACR se obligă să elaboreze recomandări referitoare la cerinţa din recomandarea de siguranţă, în termen de 90 de zile de la data aprobării reglementării mai sus menţionată. Prin urmare, având în vedere că nu există un calendar precis, până la data punerii în aplicare a recomandării de siguranţă aceasta rămâne deschisă.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 20/05/2016
Text răspuns:

Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, în vigoare de Ia 31 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 31 martie 2016, prevede Ia Art. 10 următoarele:

"Art. 10 - În termen de 90 de zile de Ia data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română va elabora recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafețelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operațiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală".

În acest sens, menționăm faptul că în prezent R.A. AACR a inițiat procesul de elaborare a recomandărilor prevăzute în ordin.

   
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 20/07/2016
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind PARȚIAL ADECVAT. Întrucât se precizează demararea procesului de elaborare a recomandărilor privind utilizarea terenurilor sau a suprafețelor de apă, altele decât aerodromurile autorizate, pe care se pot executa zboruri din categoria operațiunilor aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală, urmând ca la data publicării acestora să se reevalueze statusul recomandării.
   
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 10/11/2016
Text răspuns: Nerespectare termen 90 de zile pentru răspunsurile la recomandarea privind siguranța aviației civile
   
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 14/11/2016
Text răspuns:

Vă comunicăm că în data de 04.11.2016 a fost emisă circulara aeronautică civilă CA:OPS-AD nr. 1 "Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafețelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operațiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviație generală".

Documentul se regăsește pe pagina de internet a AACR.

   
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 01/02/2017
Text răspuns: Considerăm răspunsul ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.