• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-22

Istoric recomandare
SR-22.ACC.2012-06-17.Festival R-40.YR-5287.PH
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 01/10/2013
Text recomandare: Se recomandă ca AACR să ia măsuri cu privire la includerea în sistemul RACR a unei reglementări privind modul de organizare a unor manifestări de aviație indiferent de denumirea lor (miting aviatic, show aerian, fly-in, spectacol aviatic etc.) prin care să se impună un minim de cerințe privind mijloacele de siguranță care trebuie asigurate.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 02/10/2014
Text răspuns: În scopul stabilirii cadrului de reglementare privind demonstrațiile aeriene, R.A. AACR a avizat și promovat spre aprobare Ministerului Transporturilor proiectul reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstrații Aeriene", ediția 1/2014, document care abordează aspectele solicitate în recomandare.
Reglementarea este aplicabilă tuturor aeronavelor ce efectuează "demonstrații aeriene" pe teritoriul României, respectiv în spațiul aerian național, cu excepția celor organizate de către instituțiile de stat cu atribuții în domeniul apărării naționale, afacerilor interne, siguranței naționale.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 31/10/2014
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.