• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-21

Istoric recomandare
SR-21.ACC.2012-06.23.Cessna-207.D-EBBG.IF
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 11/09/2013
Text recomandare: Se recomandă ca AACR să elaboreze şi să înainteze spre aprobare MT, iar după aprobare să implementeze un proiect de reglementare prin care aeronavele înmatriculate în străinătate sau operate de operatori străini folosite pentru activitatea de lansare paraşutişti în spaţiul aerian al României, să poată fi operate numai sub acelaşi regim de autorizare ca şi aeronavele similare înmatriculate în România.
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 15/10/2014
Text răspuns: Precizăm că operațiunile de lansări parașutiști sunt considerate operațiuni de lucru aerian ș pe cale de consecință în România pot fi efectuate numai de către operatorii aerieni deținători de Autorizație de operator aerian (AOA). De asemenea, menționăm că R.A. AACR se află în proces de implementare a Regulamentelor (UE) pentru operațiunile specializate necomerciale (Reg. UE nr. 800/2013 [PARTEA-NCO/NCC] care a intrat în vigoare în data de 25.08.2013 și se aplică începând cu data de 25.08.2016) și comerciale (Reg. UE nr. 379/2014 [PARTEA-SPO] care a intrat în vigoare în data de 27.04.2014 și se aplică începând cu data de 21.04.2017), care se referă și Ia activitățile de lansare parașutiști.
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 01/04/2015
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.