• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-18

Istoric recomandare
SR-18.ACC.2012-07.08.Apollo-Fox.YR-5080.CT
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 30/05/2013
Text recomandare: Se recomandă ca Aeroclubul României să completeze reglementarea RACR-LPAN-ULM, Cap. 2035 "Coerciție" cu sancțiuni ce se pot aplica pentru piloții de ULM-uri care efectuează zboruri pentru care nu dețin calificările necesare (zbor cu pasagerii, remorcare banere etc.) în vederea creșterii siguranței zborului.
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 10/07/2013
Text răspuns:

Reglementările RACR-LPAN ULM și RACR-CCO ULM, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului OMTCT nr. 630 din 27 martie 2007, publicat iî Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007, permit în forma actuală luarea de măsuri coercitive ori de câte ori constatăm că piloții nu respectă reglementările menționate.

De-a lungul timpului au fost luate o serie de măsuri coercitive, atunci când am fost informați și am constatat încălcarea reglementărilor.

În sensul de mai sus, vă rugăm să ne informați asupra piloților care sunt implicați în acte de încălcare a reglementărilor în vigoare (numele acestora), pentru ca autoritatea de certificare să fie în drept să ia masurile corespunzătoare, așa cum v-am mai solicitat și cu alte ocazii.

Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 19/07/2013
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.