• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-17

Istoric recomandare
SR-17.ACC.2012-07.08.Apollo-Fox.YR-5080.CT
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 30/05/2013
Text recomandare: Se recomandă ca Aeroclubul României să aibă în vedere informarea și/sau prelucrarea operatorilor de ULM-uri privind prevederile RACR-LPAN-ULM, Cap. 2035 "Coerciție" în vederea asigurării că aceștia au înțeles situațiile ce pot fi considerate de către Aeroclubul României ca acțiuni de natură a afecta siguranța zborului, precum și sancțiunile ce se pot aplica în aceste situații.
Emitent: Aeroclubul Rom\niei
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 10/07/2013
Text răspuns:

Autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate (Aeroclubul României) a asigurat mediatizarea accidentului care face obiectul adresei prin publicarea raportului final pe pagina web www.aeroclubulromaniei.ro (secțiunea aeronave ultraușoare).

Pentru informarea celor implicați, recomandarea a fost postată pe pagina web www.aeroclubulromaniei.ro (secțiunea aeronave ultraușoare).

Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 19/07/2013
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.