• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-16

Istoric recomandare
SR-16.ACC.2012-07.08.Apollo-Fox.YR-5080.CT
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 30/05/2013
Text recomandare: Se recomandă ca AACR să aibă în vedere informarea și/după caz stabilirea unui cadru legislativ pentru a impune administratorilor terenurilor de zbor autorizate să permită operarea aeronavelor ultraușoare numai dacă acestea sunt operate de zbor autorizat (licență validă, calificarea necesară pentru a avea pasager la bord etc.).
Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 10/09/2013
Text răspuns:

R.A. AACR intenționează să elaboreze, în colaborare cu Aeroclubul României și Direcția Aviație Civilă și Spațiu Aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, un proiect de modificare a Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România.

Proiectul va propune ca administratorii terenurilor de zbor autorizate sau înregistrate să aibă dreptul de a verifica validitatea licenței operatorilor de aeronave ultraușoare și de a nu permite decolarea acestor aeronave în cazul în care constată neconformități de Ia prevederile actelor normative aplicabile, cu sesizarea autorității de certificare în cel mai scurt timp posibil.

Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 10/01/2014
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.