• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-9

Istoric recomandare
SR-09.ACC.2011-07-12.F99-Rambo.YR-5312.PH
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 25/06/2013
Text recomandare: Se recomandă ca Aeroclubul României să asigure instruirea piloților-instructori, atrăgându-se atenția asupra importanței controlului documentației aeronavei depuse la Aeroclubul României și completarea cu rigurozitate a fișelor de verificare întocmite la zborurile de identificare.
   
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 14/05/2015
Text răspuns:

Aeroclubul României efectuează în mod permanent instruirea inspectorilor prin intermediul documentelor prin care aceștia sunt desemnați să efectueze verificările aeronavelor, documente explicative privind modul de verificare a documentației aeronavelor, precum și a completării documentelor asociate.

Totodată, de fiecare dată când aceștia sunt desemnați să efectueze verificări, compartimentul de specialitate asigură instruirea individuală a acestora.

Avem, de asemenea, în vedere ca în cadrul viitoarelor convocări ale inspectorilor să asigurăm o instruire suplimentară a acestora.

   
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 19/05/2015
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.