• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-6

Istoric recomandare
SR-06.ACC.2011-07-12.F99-Rambo.YR-5312.PH
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 25/06/2013
Text recomandare:

Se recomandă ca Aeroclubul României să revizuiască reglementările și procedurile aplicabile pentru zborurile de verificare tehnică astfel încât să se asigure:

- Obligativitatea unor măsuri minime de siguranță, precum legătura radio, mijloace de stingere a incendiilor, asigurarea primului ajutor în caz de accident și alte măsuri specifice;

- Pe durata desfășurării zborurilor pentru verificarea tehnică a unei aeronave ultraușoare motorizate se interzice prezența la bordul aeronavei a altor persoane decât a celor desemnate de autoritățile competente, conform prevederilor legale;

- Dacă verificarea se desfășoară în mai multe etape, să se asigure, pe cât posibil, desemnarea aceluiași pilot inspector.

   
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 15/05/2015
Text răspuns:

Autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate (Aeroclubul României) va ține cont de recomandarea privind măsurile minime de siguranță necesare Ia zborurile tehnice ce prezintă riscuri deosebite (aeronave prototip, modificate etc.).

- Conform reglementării RACR-CCO ULM, pentru efectuarea zborurilor tehnice sunt desemnați numai piloți inspectori și numai aceștia pot fi prezenți Ia bordul aeronavelor, aeronava putând fi ulterior autorizată pentru alte categorii de zboruri.

- Reglementarea RACR-CCO ULM acoperă recomandarea privind asigurarea, pe cât posibil, a desemnării aceluiași inspector (RACR-CCO ULM 1270 (4)   și (5)).

Autoritatea de certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare motorizate (Aeroclubul României) va ține cont de recomandarea privind măsurile minime de siguranță necesare Ia zborurile tehnice ce prezintă riscuri deosebite (aeronave prototip, modificate etc.).

- Conform reglementării RACR-CCO ULM, pentru efectuarea zborurilor tehnice sunt desemnați numai piloți inspectori și numai aceștia pot fi prezenți Ia bordul aeronavelor, aeronava putând fi ulterior autorizată pentru alte categorii de zboruri.

- Reglementarea RACR-CCO ULM acoperă recomandarea privind asigurarea, pe cât posibil, a desemnării aceluiași inspector (RACR-CCO ULM 1270 (4) și (5)).

   
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 19/05/2015
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.