• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-4

Istoric recomandare
SR-04.IG.2011-09-11.CT-LS.D-MDMY.TL
Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 14/03/2013
Text recomandare:

Se recomandă ca AACR să ia măsuri pentru a impune tuturor aerodromurilor autorizate stabilirea unor proceduri specifice pentru operarea elicopterelor şi completarea informaţiilor publicate în AIP România.

 

Emitent: AACR
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 18/06/2013
Text răspuns:

Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română (RA-AACR) a elaborat o serie de cerințe cu privire Ia siguranța aeronautică pe platforme și își manifestă interesul continuu de a îmbunătăți cadrul legislativ referitor Ia siguranța în aviația civilă.

În prezent, cerințele privind operarea aeronavelor și influența suflului motoarelor acestora pe platforme au fost dezvoltate în Directiva Aeroportuară nr. 4 privind Managemenul Platformei, emisă de RA-AACR Ia data de 22.05.2012. Directiva stabilește obligația administratorilor aerodromurilor/aeroporturilor civile de a asigura informarea aeronautică corespunzătoare privind modul de administrare în siguranță a platformei. Directiva a fost diseminată către toate aeroporturile naționale autorizate, prin adresa RA-AACR nr. 25091 I 16.08.2012, cu obligația de a fi implementată în cel mai scurt timp posibil. RA-AACR urmărește aplicarea acestor cerințe prin intermediul proceselor de certificare și supraveghere a aeroporturilor autorizate.

De asemenea, în cadrul documentului PIAC-ATS "Serviciile de Trafic Aerian", ediția 2/2008, amendamentul 4, Cap. 4 "Categoriile de turbulență de siaj", Art. 4.9.12 și Cap. 7 "Operațiuni de rulare în cazul elicopterelor", Art. 7.6.3.1.4 se regăsesc regulile privind operațiunile de rulare a elicopterelor.

În ceea ce privește recomandarea CIAS "SR-04./G.2011-11-09.CT-LS.D­ MDMY.LRTL", în vederea consolidării cadrului reglementat existent privind operarea elicopterelor pe aerodromuri/aeroporturi RA-AACR consideră oportună includerea în RACR·AD-PETA "Proiectarea și Exploatarea Tehnică a Aerodromurilor", ediția 1/2008, modificată și completată, a unor prevederi pentru reglementarea operării elicopterelor pe suprafețele de mișcare ale aerodromurilor/aeroporturilor. Se intenționează derularea acestei acțiuni în cursul anului 2013 simultan cu procesul de armonizare și implementare în RACR-AD-PETA a amendamentului ICAO nr. 111a Anexa 14, Vol.l.

 

Emitent: CIAS
Destinatar: AACR
Data transmiterii: 08/07/2013
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.