• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-2

Istoric recomandare
SR-02.ACC.2012-09-23.Rambo-99.YR-5029.CJ
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 08/01/2013
Text recomandare: Se recomandă ca Aeroclubul României să aibă în vedere ca în procesul asigurării calității la nivelul instituției să introducă, după caz, periodic măsuri de verificare a documentației avizată de inspectorii desemnați (documentație care stă la baza emiterii certificatelor de înmatriculare și/sau de omologare a aeronavelor), în așa fel încât să se asigure că operatorii aerieni dețin o documentație corectă care, utilizată corespunzător, să asigure un nivel crescut de siguranță în exploatarea aeronavelor.
   
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 10/07/2013
Text răspuns: Verificarea documentației avizată de către inspectorii desemnați se efectuează de către compartimentul specializat al Aeroclubului României (Serviciul Aeronave Ultraușoare) la orice emitere a certificatelor de identificare, se reia la orice prelungire a valabilității acestora și ori de câte ori se efectuează inspecții de altă natură.
   
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 16/07/2013
Text răspuns: Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.