• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-68

Istoric recomandare
SR-68.IG.2016-01-07, BOEING 737-430.YR-BAS.CJ
Emitent: CIAS
Destinatar: LRCL
Data transmiterii: 19/12/2016
Text recomandare:

Se recomandă Aeroportului Internațional "Avram Iancu" Cluj (LRCL) să reverifice modul de funcționare și utilizare a sistemului de comunicație sol-sol, astfel încât să se asigure prioritatea în convorbiri a ATC Cluj TWR.

   
Emitent: LRCL
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 14/03/2017
Text răspuns:

Referitor la recomandările dumneavoastră emise în urma finalizării investigației evenimentului de aviație civilă, produs în data de 07 ianuarie 2016 ora 08.00 LT, pe Aeroportul lnternațional Avram Iancu Cluj R.A., în care a fost implicată aeronava de tip Boeing 737-430, înmatriculată YR-BAS, aparținând operatorului aerian BLUE AIR și transmise prin adresa CIAS nr. 4507 din 22.12.2016, vă transmitem următoarele:

 

Recomandarea 1 - "Se recomandă Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj (LRCL) să reverifice modul de funcționare și utilizare a sistemului de comunicație sol-sol, astfel încât să se asigure prioritatea în convorbiri a ATC Cluj TWR."

- Încă de la lnceputul utilizării sistemului de radiocomunicații TETRA pentru realizarea convorbirilor radio, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. a analizat împreună cu ROMATSA-DSNA Cluj și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) Cluj posibilitatea asigurării priorității CTA din TWR Cluj asupra tuturor grupurilor de utilizatori de pe aeroport în convorbirile radio sol-sol;

- În momentul punerii infuncțiune sistemul TETRA a asigurat din punct de vedere tehnic această cerință, dar în condițiile creșterii semnificative a traficului aerian din ultimii ani, implicit a numărului de mișcări de aeronave, a crescut și numărul de utilizatori a sistemului de radiocomunicații, iar la ora actuală avem o aglomerare a comunicațiilor radio;

- În scopul găsirii unei soluții care să micșoreze impactul convorbirilor radio asupra CTA din TWR, aeroportul a avut mai multe întâlniri cu ROMATSA-DSNA Cluj și STS Cluj. În urma acestora, STS Cluj ne asigură ca prioritatea în emisie din partea CTA TWR Cluj este la maximum ce poate asigura sistemul de radiocomunicații TETRA;

- Principala cerință a aeroportului a fost ca să fie găsită o soluție tehnică pentru îmbunătățirea performanțelor sistemului TETRA, iar în acest sens STS Cluj a venit cu propunerea de instalare a unei console radio în TWR Cluj;

- Având în vedere prognoza de creștere în continuare a traficului aerian pentru următorii ani și implicit creșterea numărului de convorbiri și utilizatori a sistemului TETRA, în condițiile în care posibilitățile tehnice ale sistemului de radiocomunicații sunt limitate, aeroportul a solicitat prin adresa nr. 382/12.01.2017 (anexată), către ROMATSA – București înființarea unui Serviciu de trafic sol pe aeroportul Cluj.

 

Acțiuni de conformare în baza recomandării:

- În data de 29.12.2016 a fost trimisă adresa cu nr. 13.457 către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) Cluj pentru a stabili o nouă întâlnire la sediul aeroportului cu reprezentanții responsabili privind radiocomunicațiile sol - sol ai Aeroportului și ROMATSA - DSNA Cluj, în vederea asigurării priorității în convorbirile radio a CTA din TWR Cluj pe grupurile Turn și Aero Cj (anexat copie după adresă);

- Prin adresa nr. 460015 din 06.01.2017 STS Cluj, ne comunică disponibilitatea de a participa la o nouă întâlnire, pentru a clarifica unele aspecte privind îmbunătățirea modului de lucru în sistemul de radiocomunicații TETRA, propunând data de 12.01.2017 sau 13.01.2017 (anexat copie dupa adresă);

- În data de 10.01.2017 a fost trimisă adresa cu nr. 304 către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) Cluj, prin care se face informarea că întâlnirea privind îmbunătățirea modului de lucru în sistemul de radiocomunicații TETRA, va avea loc în data de 12.01.2017 ora 11:00, la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., unde vor participa și reprezentanți ai ROMATSA – DSNA Cluj (anexat copie după adresă);

- În data de 10.01.2017 a fost trimisă adresa cu nr. 305 catre ROMATSA-DSNA CJuj, pentru invitație la întâlnirea din data de 12.01.2017ora 11.00, la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., în vederea clarificării unor aspecte privind îmbunătățirea modului de lucru în sistemul de radiocomunicații TETRA, pentru asigurararea priorității în convorbirile radio sol-sol a CTA din TWR Cluj, pe grupurile Turn și Aero Cj (anexat copie după adresă);

- În data de 12.01.2017 a avut loc Ia sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. întâlnirea cu privire la radiocomunicațiile sol-sol, pentru îmbunătățirea modului de lucru în sistemul de radiocomunicații TETRA în scopul asigurării priorității în convorbirile radio a CTA din TWR Cluj pe grupurile Turn și Aero Cj, la care au participat persoanele cu responsabilități din partea Administratorului Aeroportului, a Serviciului de Telecomunicații Speciale Cluj și ROMATSA-DSNA Cluj.

 

Măsuri luate:

- Aeroportul a solicitat ca să fie gasită o soluție tehnică pentru îmbunătățirea performanțelor sistemului TETRA. Din partea STS Cluj s-a menționat că prioritatea în emisie pentru CTA TWR Cluj este din punct de vedere tehnic la maxim în acest moment. Ca soluție tehnică suplimentară pentru îmbunătățirea emisiei pentru CTA, este instalarea unei console radio în TWR. STS Cluj va împrumuta temporar o consolă test pentru a fi utilizată de către CTA TWR Cluj, până în momentul achiziției de către ROMATSA DSNA Cluj a unei console radio proprii. STS Cluj va oferi această consolă test în perioada următoare, în funcție și de sprijinul pe care îl va primi de la Conducerea STS;

- Aeroportul a solicitat ROMATSA-DSNA Cluj înființarea unui Serviciu de trafic de sol în cadrul TWR Cluj, avându-se în vedere că în perspectivă traficul aerian va crește mult în următorii ani, conform prognozelor actuale. În acest sens, ROMATSA-DSNA Cluj susține această cerință a Aeroportului, deoarece CTA din TWR va fi degrevat de responsabilitatea comunicațiitor radio sol-sol, asigurându-se astfel o îmbunătățire a comunicațiilor cu utilizatorii de pe aeroport;

- Aeroportul a efectuat o reinstruire a personalului privind utilizarea stațiilor radio TETRA pentru realizarea convorbirilor radio sol-sol. În acest sens, personalul cu atribuțiuni / responsabilități în zona de operațiuni aeriene, a fost reinstruit cu privire la procedura de utilizare a radiotelefoanelor în activitatea operațională a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj (anexat copie cu personalul instruit);

- În data de 22.00.2017, Aeroportul a trimis adresa cu nr. 1893 către Serviciul de Telecomunicații Speciale Cluj, pentru a ne comunica stadiul instalării consolei radio TETRA în TWR Cluj, pentru asigurarea priorității în convorbiri radio sol-sol a CTA (anexat copie după adresă);

- Prin adresa nr. 460192 din 10.03.2017, STS Cluj ne comunică că în urma întâlnirii cu ROMATSA - DSNA Cluj în data de 16.02.2016, au fost discutate din nou aspectele tehnice și operaționale privind serviciile de comunicații și s-a hotărât instalarea de către STS a consolei radio TETRA, pentru asigurarea priorității în convorbiri radio sol-sol a controlorului de trafic din TWR Cluj (anexat copie după adresă).

 

   
Emitent: LRCL
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 28/04/2017
Text răspuns:

Vă informăm următoarele:

  • În data de 22.03.2014 s-a instalat în TWR Cluj o consolă, pentru a asigura prioritatea maximă în convorbiri radio sol-sol a Controlorilor de Trafic Aerian;
  • În acest sens, la solicitarea noastră transmisă prin adresa din 19.04.2017, ROMATSA - DSNA Cluj ne confirmă prin adresa din 20.04.2017, faptul că instalarea consolei asigură prioritatea maximă în sistem a CTA din TWR Cluj în convorbirile radio sol-sol.

Atașat vă înaintăm pentru confirmare copii după adresele menționate anterior. 

   
Emitent: CIAS
Destinatar: LRCL
Data transmiterii: 17/05/2017
Text răspuns:

Considerăm răspunsul ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.