• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-69

Istoric recomandare
SR-69.IG.2016-01-07, BOEING 737-430.YR-BAS.CJ
Emitent: CIAS
Destinatar: LRCL
Data transmiterii: 19/12/2016
Text recomandare:

Se recomandă ROMATSA și Aeroportului Internațional Cluj "Avram Iancu" (LRCL) să stabilească o procedură comună prin care să optimizeze intervalul de timp dintre momentul eliberării pistei de către mijloacele de deszăpezire și momentul aterizării unei aeronave, fără ca siguranța zborului să fie afectată.

 

   
Emitent: LRCL
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 14/03/2017
Text răspuns:

Referitor la recomandările dumneavoastră emise în urma finalizării investigației evenimentului de aviație civilă, produs în data de 07 ianuarie 2016 ora 08.00 LT, pe Aeroportul lnternațional Avram Iancu Cluj R.A., în care a fost implicată aeronava de tip Boeing 737-430, înmatriculată YR-BAS, aparținând operatorului aerian BLUE AIR și transmise prin adresa CIAS nr. 4507 din 22.12.2016, vă transmitem următoarele:

 

Recomandarea 2 - "Se recomandă Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj (LRCL) să reverifice modul de funcționare și utilizare a sistemului de comunicație sol-sol, astfel încât să se asigure prioritatea în convorbiri a ATC Cluj TWR."

 

Acțiuni de conformare în baza recomandării:

- Încă dinainte de primirea acestei recomandări, Aeroportul a redactat procedura POPR – 08 (Planul de deszăpezire pentru iarna 2016 – 2017 / ediția 6, din data de 15.11.2016); -

În scopul diminuării riscurilor de siguranță și pentru o mai bună operativitate, au fost introduse la punctele:

- 8.1.11 (responsabilități și atribuțiuni Șef Tură Operațional);

- 8.2.13 (responsabilități și atribuțiuni Dispecer de Sol);

- 8.3.14 (responsabilități și atribuțiuni Șef Serviciu Exploatare și Mentenanță MTA / Coordonator al mijloacelor de deszăpezire) și

- 8.5.4 (responsabilități și atribuțiuni CTA din TWR Cluj),

precizările cu privire la faptul că toți cei care colaborează în operațiunile de deszăpezire a suprafeței de manevră (CTA TWR Cluj, Seful Tură Operațional, Dispecerul de Sol și Șeful Serviciulul Exploatare și Mentenanță MTA / Coordonator aI mijloacelor de deszăpezire), se vor coordona între ei astfel încât ,,Controlul pistei să se efectueze cu maxim 10 minute înainte de estima de aterizare a aeronavei, pentru ca eliberarea efectivă a pistei să fie făcută cu minim 5 minute înainte de estima de aterizare a aeronavei" (anexat copie după procedură).

 

NOTĂ - Pentru menținerea cerinței referitoare la controlul pistei, a fost inserat în procedura POPR – 08 (Planul de deszăpezire pentru iarna 2016 - 2017 / ediția 6, revizuit în data de 10.01.2017), la pag. 13, următorul text: ,,Articolele referitoare la timpii eliberării efective a pistei înainte de estima de aterizare (eliberarea efectivă a pistei să fie facută cu minim 5 minute înainte de estima de aterizare), se va menține la editarea fiecărei ediții noi a Planului de Deszăpezire".

 

   
Emitent: CIAS
Destinatar: LRCL
Data transmiterii: 17/05/2017
Text răspuns: Considerăm răspunsul ca fiind ADECVAT.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.