• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-74

Istoric recomandare
SR-74.IG.2016-06-16,Apollo-Fox.YR-5160.DJ
Emitent: CIAS
Destinatar: Aeroclubul României
Data transmiterii: 16/03/2017
Text recomandare: Se recomandă Aeroclubului României ca în procesul reînnoirii Certificatului de Identificare al unei aeronave din clasa ULM să se verifice respectarea programului de întreținere al aeronavei recomandat de producător.
 
Emitent: Aeroclubul României
Destinatar: CIAS
Data transmiterii: 13/04/2017
Text răspuns: Ca răspuns la adresele dumneavoastră nr. 1124 și 1125/20.03.2017, vă aducem la cunoștință următoarele:

- Certificatul de identificare al unei aeronave ultraușoare motorizate se emite pentru o perioadă de valabilitate nelimitată (cu excepția cazului în care aeronava este prototip sau serie nou construită) deci nu se revalideaza sau reînnoiește;

- În reglementarea RACR CCO ULM nu este prevazută obligativitatea întocmirii sau existenței unui program de întreținere pentru nicio categorie de aeronave ultraușoare motorizate;

- Instrucțiunile necesare efectuării lucrărilor programate sunt cele definite în ANEXA II la RACR CCO ULM, la capitolul II. - MANUALUL DE INTREȚINERE, și anume:
"Manualul de întreținere trebuie să prevadă :
- diverse sfaturi generale legate de întretinerea ULM-ului;
- lucrări de întreținere periodice simple. Se recomandă ca aceste lucrări să fie grupate la un interval de 25 de ore de zbor sau de trei luni de utilizare (care se atinge primul);"
sau, cum este definit în NOTĂ:
"O prezentare simplă, sub formă de tabel, cu tipul controlului efectuat, vor permite proprietarului să înscrie în acesta data efectuării controlului și semnătura. Conținutul fiecărui control poate fi regrupat într-un capitol separat. Fișe complementare vor permite menționarea eventualelor probleme apărute, soluțiile adoptate și piesele schimbate:
- criteriile de apreciere (care nu necesită mijloace costisitoare), toleranțele acceptabile și cele care impun imperativ schimbarea pieselor;"

Față de cele prezentate, vă rugăm să revizuiți recomandarile făcute către Aeroclubul României.

Vă rugăm, de asemenea, să ne precizați dacă Raportul Final privitor la aeronava YR-5160, aflat pe pagina dumneavoastră de web sub nr.: I 17-04/14.03.2017 este în varianta finală.

   
   
   
   
   

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.