• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-82

Istoric Recomandare

SR-82.IG.2017-06-22, AIRBUS A321.TC-JMH.IF

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

05/07/2017

Text Recomandare:

Se recomandă AACR să revizuiască / instituie un mecanism de control al conținutului documentelor de tip „AIP Supplement” astfel încât, la avizarea unor astfel de documente, să se asigure că frazeologia ce trebuie folosită în mesajele sistemului ATIS să cuprindă informații clare, concise și corecte.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

13/09/2017

Text Recomandare:

În cadrul AACR, mecanismul de control al conținutului AIP este stabilit prin procedura internă PI-NS-BA – “Aprobarea și emiterea bazelor AIS”, ediția 1/2015. Aceasta se completează cu prevederile PIAC-BA - ”Emiterea și prelucrarea bazelor de informare aeronautică”, ediția 1/2009, amdt. 2/2016.

Vă informăm că s-a decis analizarea procedurii interne specificate anterior, în vederea evidențierii eventualelor modificări necesare. În acest scop a fost constituit un grup de lucru, prin decizia directorului general al AACR nr. D 863/08.09.2017.

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

03/10/2017

Text Recomandare:

Considerăm răspunsul dumneavoastră ca fiind PARȚIAL ADECVAT, întrucât se precizează constituirea unui grup de lucru pentru analizarea procedurilor interne specificate în adresa AACR, urmând ca la transmiterea concluziilor și modificărilor acestor proceduri să se reevalueze statusul recomandării.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

23/04/2018

Text Recomandare:

Urmare a adresei CIAS nr. 3984/03.10.2017, înregistrată la AACR cu nr. 26284/03.10.2017, vă transmitem anexat, în copie, procedura internă   PI-NS-BA - „Aprobarea și emiterea bazelor AIS", ediția 2/2018, document aprobat prin Decizia Directorului General al AACR nr. D 338/16.04.2018.

Prin emiterea procedurii PI-NS-BA, AACR răspunde cerințelor recomandării de siguranță SR-82.IG.2017-06-22, AIRBUS A321.TC-JMH.IF.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.