• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-86

Istoric Recomandare

SR-86.ACC.2016-05-28. Ixess/arv TANARG 912. YR-5132. BR

Emitent:

CIAS

Destinatar:

AACR

Data Transmiterii:

20/09/2017

Text Recomandare:

Revenim la recomandarea nr. SR-22.ACC.2012-06-17.Festival R-40. YR-5287.PH prin care CIAS a recomandat AACR să ia măsuri cu privire la includerea în sistemul RACR a unei reglementări privind modul de organizare a unor manifestări de aviație indiferent de denumirea lor (miting aviatic, show aerian, fly-in, spectacol aviatic etc.) prin care să se impună un minim de cerințe privind mijloacele de siguranță care trebuie asigurate și reiterăm această recomandare către AACR.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

10/11/2017

Text Recomandare:

Subiect: Recomandarea CIAS SR-86.ACC.2016-05-28, lxess/arv TANARG 912.YR-5132.BR

Urmare a adresei CIAS nr. 3787/20.09.2017 (Ref. AACR nr. 25017/21.09.2017), referitoare la recomandarea CIAS menționată mai sus, vă comunicăm faptul că AACR va include în planul de reglementare pe anul 2018 revizuirea reglementării RACR-DEMO ,,Demonstratii aeriene", editia 1/2015, motivația acestui demers incluzând și recomandarea de siguranță specificată.

Emitent:

AACR

Destinatar:

CIAS

Data Transmiterii:

04/05/2018

Text Recomandare:

AACR va revizui reglementarea RACR-DEMO ,,Demonstrații aeriene". Termenul propus de revizuire este 31.10.2018.

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.