• Despre AIAS

    Despre AIAS

  • Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

    Care sunt atribuțiile principale ale AIAS?

  • Recomandări de siguranță

    Recomandări de siguranță

Notificare privind redenumirea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 17 din 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 31 august 2018, vă notificăm cu privire la faptul că Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS) a fost redenumit, noua denumire fiind AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS).

SR-94

Istoric recomandare
SR-94.ACC.2015-08-27.Cessna340A.YR-RAG.SV
Emitent: CIAS
Destinatar: BFU Germania (CAA Germania)
Data transmiterii: 14/05/2018
Text recomandare: Se recomandă Autorității Aeronautice Civile din Germania efectuarea unui audit suplimentar organizației de întreținere certificată Part 145 (DE.145.0307) în vederea verificării conținutului procedurilor de întreținere utilizate la efectuarea lucrărilor de montare/demontare a trenului de aterizare. Aceste proceduri trebuie să conțină și acțiuni care să poată preveni/depista/elimina un eventual montaj incorect.
Emitent: AIAS
Destinatar: BFU Germania (CAA Germania)
Data transmiterii: 19/10/2018
Text adresă: Nerespectare termen 90 de zile pentru răspunsurile la recomandarea privind siguranța aviației civile.
   

Studii și analize

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile elaborează studii de specialitate, analize specifice și buletine informative privind siguranța aviației civile.

Pentru mai multe informații, click aici.

Rapoarte de investigație

AIAS execută investigații tehnice ale evenimentelor de aviație civilă, cu scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora.

Pentru mai multe informații, click aici.

Recomandări de siguranță

Autoritatea de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile emite recomandări de siguranță a zborului, pe baza unor studii sau a analizei unei serii de investigații.

Pentru mai multe informații, click aici.